ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις»

Πέμπτη, 17 Ιούνιος 2021 18:02 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Μία πρώτη τοποθέτηση σε σύγκριση με τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» (Ν 4555/2018).

1/ Τον Νοέμβριο του 2020 ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για το αξίωμα του Δημάρχου Σπάρτης κατά τις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές. Το έπραξα συνειδητά και το επιβεβαιώνω εκ νέου. Άλλωστε οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται, πλην απροόπτου μεταβολής τους. Απρόοπτη μεταβολή συνιστά π.χ. τυχόν ανυπέρβλητος προσωπικός λόγος, αιφνιδίως ανακύψας, ικανός να αναστείλει την δεδηλωμένη επιθυμία μου να υπηρετήσω την πόλη που αγαπώ ως Δήμαρχος. Αδυνατώ έως σήμερα να βρω έναν τέτοιο λόγο.

2/ Ήλπιζα ότι οι  επερχόμενες Δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής του οποίου είμαι υπέρμαχος. Θυμίζω ότι με δημοσιεύματά μου της 20 – 07 – 2018 και 05 – 10 – 2018 είχα λάβει θέση επί του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19 – 07 – 2018) που τιτλοφορείτο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής Αυτοδιοίκησης, εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της συμμετοχής, βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)….»

Με το πρώτο δημοσίευμά μου της 20 – 07 – 2018 τόνιζα μεταξύ άλλων ότι: «η απλή αναλογική διασφαλίζει την γνήσια καταγραφή των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων στις τοπικές κοινωνίες. Ο εκλογικός νόμος βάσει του οποίου διεξάγονται οι εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές είναι το δεύτερο μετά το Σύνταγμα μεθοδολογικό εργαλεία για τον καθορισμό του πολιτικού συστήματος της χώρας. Απλή αναλογική στις Δημοτικές εκλογές σημαίνει αριθμός εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον κάθε συνδυασμό, αναλογικά των ψήφων που έλαβε, χωρίς πριμοδότηση ή μπόνους. Χωρίς δηλαδή νόθευση!!!».

Σημείωνα επίσης ότι: «Αυτό είναι το βασικό της πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Το κακής ποιότητας στελεχιακό της δυναμικό. Για να αποτραπεί η περαιτέρω φτώχεια, η ανεπάρκεια και η παρακμή που σήμερα βιώνουν τα Δημοτικά Συμβούλια από πλευράς ανθρώπων που τα στελεχώνουν (προς θεού δεν ομιλώ γενικώς, αλλά κατά κανόνα) απαιτείται βαθιά και ριζική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», η οποία θα ενισχύσει τις προκύπτουσες μέσα από τις Δημοτικές εκλογές συνεργασίες, μεταξύ των Δημοτικών συνδυασμών που θα εκπροσωπηθούν, στο  πλαίσιο εφαρμογής της απλής αναλογικής. Με πιάνει θλίψη με τα πρόσωπα και τις ιδέες τους. Ίδιοι άνθρωποι, ίδιες ιδέες, ίδιες παρωχημένες αντιλήψεις. Ένας λόγος ρηχός, καθόλου θελκτικός, κουραστικός, μη εμπνευσμένος. Πραγματικά, κρίμα για την Σπάρτη: Να βιώσει και πάλι το ίδιο ξαναζεσταμένο σκηνικό του παρελθόντος. Δεν το αξίζει. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι τα πρόσωπα αυτά, βάλλουν κατά της απλής αναλογικής. Όσο  βάλλουν εναντίον της, τόσο ενδυναμώνεται η ανάγκη καθιέρωσής  της, απλά και μόνον, διότι δεν είναι ικανά να επιχειρηματολογήσουν και να πείσουν για το αντίθετο.  Αναντίρρητα το κάθε εκλογικό σύστημα έχει τα υπέρ και τα κατά του. Όμως το θέμα εστιάζεται στο τί Δημοτικό Συμβούλιο και Δήμαρχο θέλουμε. Θέλουμε Δημοτικό Συμβούλιο περιορισμένης  κοινωνικής ευθύνης; Θέλουμε Δημαρχοκεντρικό σύστημα διακυβέρνησης του Δήμου; Ή αναγκαία επιζητείται να διαμορφωθεί επιτέλους  μία κοινωνική συνείδηση, που θα ελέγχει  ξεχωριστά τον κάθε δημοτικό σύμβουλο, έξω από κομματικές γραμμές και ιδεοληψίες,   για να παραχθούν επιτέλους οι αναγκαίες πολιτικές συναινέσεις και συμπεριφορές, που έχει ανάγκη ο Δήμος Σπάρτης ώστε να γίνει πράξη το πέταγμα προς τα εμπρός;».

Ενώ την 5 – 10 – 2018 σημείωνα: «Όσοι νομίζουν ότι τα εκλογικά συστήματα είναι άψυχα και απρόσωπα πλανώνται. Τα εκλογικά συστήματα ή σέβονται και αποτυπώνουν την λαϊκή βούληση ή την νοθεύουν και την στρεβλώνουν. Όλα επίσης είναι ταγμένα εκ φύσεως να παραγάγουν πολιτικό ήθος. Το μείζον θέμα είναι περί ποιου πολιτικού ήθους ομιλούμε και τι ακριβώς οραματιζόμεθα και επιδιώκουμε μέσω αυτών».

3/ Στο άρθρο 2 Ν 4804/05 – 06 – 2021 που επανέφερε το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, αναφέρεται: «Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση ενός πλήρους, συστηματικού και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που επιτρέπει την επιτυχή και παραγωγική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και διασφαλίζει την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 102 του Συντάγματος».

4/ Διερωτώμαι: Τι άλλαξε μέσα σε τρία μόλις χρόνια και ο Έλλην Νομοθέτης ακύρωσε τον πρότερο εαυτό του; Έχω μπροστά μου την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» δηλαδή του προηγούμενου Ν 4555/2018  που καθιέρωσε την απλή αναλογική στις Δημοτικές εκλογές. Ο Έλλην νομοθέτης εξηγώντας στους πολίτες τα επιχειρήματά του υπέρ της απλής αναλογικής  τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής: «…. Ο όρος μεταρρύθμιση» στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν προσδιορίζεται μόνο από κριτήρια ποσοτικά ή εκτατικά ως προς το μέγεθος ή το εύρος επιχειρουμένων θεσμικών τομών, αλλά μπορεί να αποτυπώσει και σοβαρές ποιοτικές μεταβολές στην φιλοσοφία ή στην φυσιογνωμία θεσμικών συστημάτων. Η αντιμετώπιση σοβαρών ελλειμμάτων αντιπροσώπευσης ή εμβάθυνση της Δημοκρατίας και της συμμετοχής στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και η πρόβλεψη νέων δυνατοτήτων ή ακόμα και νέων προσανατολισμών στην αναπτυξιακή τους δράση μπορούν να συνιστούν μεταρρύθμιση. Με βάση τα ανωτέρω καθιερώνονται ποιοτικές μεταβολές στην ίδια την φυσιογνωμία του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης προς την κατεύθυνση αφενός της διαμόρφωσης θεσμικών προδιαγραφών ανάδειξης και σύνθεσης των δημοτικών και περιφερειακών αρχών που θα αποτυπώνουν με ακρίβεια, αντιπροσωπευτικότητα και χωρίς εξωγενείς παραμορφώσεις την βούληση, τις επιλογές και την εντολή του εκλογικού συστήματος και αφετέρου της διευκόλυνσης και απελευθέρωσης λειτουργιών των ΟΤΑ αναγκαίων για την λυσιτελή εκπλήρωση του θεσμικού τους ρόλου».

5/ Όλα αυτά τρία μόλις χρόνια αργότερα με τον σημερινό Ν 4804/05 – 06 – 2021 κατά το κοινώς λεγόμενο πάνε στο βρόντο!!! Θύματα στον βωμό της «νοθευμένης» συγκέντρωσης πλειοψηφίας του άρθρου 24 Ν 4804/2021 στο οποίο ορίζεται  ότι: «Στις εκλογές των δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που ο  πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του 43% συν 1 ψήφο του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιτυχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα σύμφωνα με το άρθρο 26». 

Το άρθρο 26 κατανέμει τις έδρες του δημοτικού συμβουλίου με βάση τα πλέον ακραία πλειοψηφικά κριτήρια, καθιστώντας αυτό το κυρίαρχο και πλέον αποφασιστικό πολιτικό όργανο του Δήμου, έρμαιο της «σπάθης» της πλειοψηφίας. 

6/ Με μία και μόνο ανάγνωση, χωρίς να είναι αναγκαίο να προστρέξει κανείς – πέραν της γραμματικής και σε νοηματική  ερμηνεία του Ν 4804/05 – 06 – 2021 – διαπιστώνει ότι ο σημερινός νομοθέτης διακατέχεται από μία ευκαιριακή προσέγγιση των αυτοδιοικητικών πραγμάτων και είναι κρίμα πραγματικά που με το οπισθογύρισμά μου ό,τι κατεγράφη και αξιολογήθηκε ως πραγματικά πρωτοποριακό με τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» καταργείται άναρχα.

7/ Θυμίζω ότι για να φθάσουμε στον Ν 4555/2018 διανύθηκε μεγάλη πορεία από το 2016 που με το άρθρο 5 του Ν 4368/2016 προεβλέφθη η σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Επιτροπή αυτή δεν ισοπέδωσε αλλά κατέγραψε και αξιολόγησε το έως τότε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο συνολικά, καθώς και τις σχέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική και αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση, επεξεργασθείσα και εισηγηθείσα προς τον αρμόδιο Υπουργό την αναμόρφωσή του. 

8/ Συνεκροτήθη από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους καθώς και από εμπειρογνώμονες, από εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και από στελέχη οργανωτικών ομάδων του ΥΠΕΣ αρμόδια επί θεμάτων οργανικής λειτουργίας προσωπικών, οικονομικών και αναπτυξιακών λειτουργιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, από εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ και από εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικών φορέων συνδικαλιστικής εκπροσώπησης εργαζομένων και των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης. Μετά από μακρά εργασία παρέδωσε την εισήγησή της και προήλθε κατόπιν μακράς διαβούλευσης ο Ν 4555/2018. 

9/ Αποτελεί λαϊκισμό το απόφθεγμα των «αδαών» ότι: «Η απλή αναλογική έφερε την ακυβερνησία των Δήμων». Η αδυναμία κατανόησης της έννοιας «συνεργασία» και «αναλογική εκπροσώπηση» δεν σημαίνει αποτυχία της απλής αναλογικής. Αυτό θυμίζει το «αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα» που όσο κι αν έχει μία σεβαστή και βαθιά θεολογική χροιά τυγχάνει παντελώς αβάσιμο, αναληθές και αναπόδεικτο. 

10/ Παρά ταύτα ο Ν 4804/05 – 06 – 2021 παράγει έννομες συνέπειες. Με αυτόν θα  διεξαχθούν οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και με αυτόν θα εκλεγούν οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι την νέα πλέον 5ετία (2024 – 2029).

11/ Προσωπικά είτε έτσι είτε αλλιώς ο άξονας του προσανατολισμού μου δεν αλλάζει. Με έμβλημα η «ΣΠΑΡΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» προσβλέποντας σε πρόσωπα δυναμικά και άφθαρτα αποφασισμένα να αναδείξουν ότι ο εχθρός του «ΚΑΛΟΥ» είναι ο «ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ» και του «ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ» ο «ΑΡΙΣΤΟΣ» επιδιώκω να δώσω στην ΣΠΑΡΤΗ το πέταγμα προς τα εμπρός που της λείπει. 

12/ Ο πολιτικός χρόνος ήδη τρέχει. Αναμένει ποιο συγκεκριμένες θέσεις, πρωτοβουλίες, οράματα. Όλα στην ώρα τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti