Ολοκληρωμένη «οχύρωση» έναντι του καταρροϊκού

Καταρτισμένο πλάνο για τη διαχείριση του εντόμου-φορέα στην Πελοπόννησο

Παρασκευή, 27 Μάρτιος 2015 15:40 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ολοκληρωμένη «οχύρωση»  έναντι του καταρροϊκού

Σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης του εντόμου φορέα του καταρροϊκού πυρετού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με πεδίο εφαρμογής της ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορίνθιας, Μεσσηνίας και Λακωνίας προσανατολίζεται η περιφερειακή αρχή με τη σύμπραξη της Πελοπόννησος ΑΕ – Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ. Μάλιστα, πρόσφατα υπήρξε συνάντηση των δύο πλευρών και ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αντικείμενο της οποίας είναι η οργάνωση, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος.

Η καταγραφή κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καθιστά επιτακτική την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των εντόμων culicoides spp. δυνητικούς φορείς διαφόρων ιών με σπουδαιότερο τον ιό της κυανής γλώσσας ή καταρροϊκό πυρετό. Η νόσος έχει παγκόσμια εξάπλωση σε γεωγραφικές περιοχές όπου οι κλιματολογικές συνθήκες και το περιβάλλον ευνοούν την αναπαραγωγή την επιβίωση και την εξάπλωση του εντόμων φορέων. Η επιτυχία των εντόμων culicoides spp. ως ξενιστές διαφόρων αρμποϊών, σχετίζεται με τους τεράστιους πληθυσμούς που αναπτύσσουν σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων και με την ευκολία της διασποράς τους σε σχετικά μικρό εύρος χρόνου.

Τα δεδομένα
«μιλούν»
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά από εκτίμηση του συνόλου των δεδομένων και της σπουδαιότητας της διαχείρισης των κινδύνων που προκύπτουν από την νόσο του καταρροϊκού πυρετού,  αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος με δεδομένα: Το μεγάλο αριθμό διάσπαρτων κτηνοτροφικών μονάδων, την καταγραφή κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρόβατα, την επιβεβαιωμένη παρουσία των εντόμων του γένους culicoides, την παρουσία αρκετών κατάλληλων φυσικών ενδιαιτημάτων ανάπτυξης εντόμων φορέων, καθώς και επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν την επιβίωση και την εξάπλωση τους.

Συνδυασμένες ενέργειες
για βέλτιστο αποτέλεσμα
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί ως συμπληρωματικό μέτρο και βασισμένο σε συνδυασμό ενεργειών που στόχο θα έχουν: α) Τη διασφάλιση της ακεραιότητας του κτηνοτροφικού κεφαλαίου ενισχύοντας την κτηνοτροφική δραστηριότητα που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) την εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ζώντων ζώων και την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η οργάνωση, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η εκτέλεση του Προγράμματος που συνοπτικά περιλαμβάνει τις εξής επιχειρησιακές εφαρμογές: α) Επιτήρηση - παρακολούθηση – καταγραφή του εντόμου φορέα, β) πραγματοποίηση ενδεδειγμένων ψεκαστικών παρεμβάσεων, για τον έλεγχο του εντόμου.

Διαδοχικά
στάδια εφαρμογής
Τα στάδια που περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής: 1) Επιχειρησιακός σχεδιασμός, 2) εντοπισμός και χαρτογράφηση κτηνοτροφικών μονάδων, 3) παρακολούθηση πληθυσμού των εντόμων του γένους culicoides, 4) παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων, 5) οριοθέτηση περιοχών για ψεκασμό, 6) διενέργεια ψεκασμών, 7) έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών, 8) διοικητική & οικονομική διαχείριση της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρμογής, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση τα επιδημιολογικά ή εντομολογικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Οι διενεργούμενες παρεμβάσεις έλεγχου των εντόμων του γένους culicoides θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις προτάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, τις προτάσεις της Επιστημονικής Ομάδας Παρακολούθησης, τα εγκεκριμένα σκευάσματα ψεκασμών από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τους όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς και την εκτίμηση των αναγκών και συνθηκών (εκτάκτων ή μη ) που θα διαμορφωθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος το χρονικό διάστημα έως 30/9/2015.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Spartaland