Ποιότητα και πιστοποίηση για ανταγωνιστική ελαιοπαραγωγή

Με στοιχεία και αριθμούς οι δράσεις της ΕΑΣ Λακωνίας - Εκσυγχρονίζονται ταχύτατα οι εγκαταστάσεις της Ένωσης

Δευτέρα, 30 Μάρτιος 2015 18:52 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ποιότητα και πιστοποίηση για ανταγωνιστική ελαιοπαραγωγή

To πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΣ Λακωνίας που υλοποιήθηκε κατά την τριετία 2012-2015 στο πλαίσιο του κανονισμού 867/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Παρασκευή, 27 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο “Sparta Inn” στη Σπάρτη. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας των λακωνικών ελαιοκομικών προϊόντων και η πιστοποίησή τους.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΑΣ κ. Νικόλαος Προκοβάκης το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε, διαδοχικά, σε τρεις περιόδους: Από τον Απρίλιο του 2012 έως το Μάρτιο του 2013, από τον Απρίλιο του 2013 έως το Μάρτιο του 2014 και από τον περασμένο Απρίλιο έως το Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Αναλυτικά υλοποιήθηκαν οι εννέα παρακάτω δράσεις: 1) Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεργαζομένων συνεταιριστικών ελαιοτριβείων, 2)  Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 700 παραγωγούς της ΚΑΣΕΛΛ, 3) Βελτίωση υφισταμένου συστήματος μεταφοράς ελαιοκάρπου από τα αγροτεμάχια συμμετεχόντων καλλιεργητών προς συνεργαζόμενα συνεταιριστικά ελαιοτριβεία, 4) Πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων παραγωγής ελαιολάδου με μετατροπή του κατσίγαρου σε compost, 5) Τεχνική βοήθεια προς το τυποποιητήριο της ΕΑΣ σχετικά τη βελτίωση της ποιότητας κατά την αποθήκευση και το φιλτράρισμα του ελαιολάδου, 6) Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής, 7) Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στο τυποποιητήριο της ΚΑΣΕΛΛ και στα ελαιοτριβεία των ΑΣ, 8) Δημιουργία και διαχείριση συστήματος πιστοποίησης με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005 σε συνεργαζόμενα συνεταιριστικά ελαιοτριβεία, 9) Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος.

O κ. Προκοβάκης τόνισε ότι τα επιτευχθέντα, με το πρόγραμμα, αποτελέσματα βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των ευρύτερων στόχων της ΕΑΣ, οι οποίοι είναι: Ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών σε τεχνικές καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την μείωση των εισροών και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιώνων κλπ.). Κατά αυτό τον τρόπο οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η ΕΑΣ αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου, καθώς και στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων (ολοκληρωμένης διαχείρισης, ιχνηλασιμότητας κλπ.), προώθηση και προβολή εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ και οι τεχνικοί σύμβουλοι και ο σύμβουλος διαχείρισης του προγράμματος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τους φιλόδοξους στόχους του πρότζεκτ και παρουσίασαν πιο διεξοδικά ανά δράση του προγράμματος τα επιτευχθέντα αποτελέσματα που συνοπτικά είχαν ως εξής:

Κατά την τριετία 2012-2015 συνεχίστηκε η λειτουργία της πιστοποιημένης ομάδας παραγωγών της ΕΑΣ, η οποία από την τριετία 2009/2012 εφάρμοζε Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην παραγωγή ελαιοποιήσιμης ελιάς με βάση τα πρότυπα AGRO 2.1-2.2. Η ομάδα, με την ολοκλήρωση της δράσης (Μάρτιος 2015), αριθμεί συνολικά 1243 πιστοποιημένους παραγωγούς από δέκα ελαιουργικούς ΑΣ. Συνεχίστηκε, επίσης, η λειτουργία της πιστοποιημένης ομάδας παραγωγών της Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου – Λιμηράς Λακωνίας ΑΕ (ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ), η οποία από την τριετία 2009/2012 εφάρμοζε Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην παραγωγή ελαιοποιήσιμης ελιάς με βάση τα πρότυπα AGRO 2.1-2.2. Η ομάδα αριθμεί 700 πιστοποιημένους παραγωγούς από τους οκτώ ελαιουργικούς Α.Σ. της ΚΑΣΕΛΛ (Μάρτιος 2015).

Συμπληρώθηκε ο πάγιος εξοπλισμός αποθήκευσης και μεταφοράς ελαιοκάρπου που σταδιακά είχε προμηθευτεί η ΕΑΣ από το 2006 έως το 2012 (παλετοκιβώτια, τροχοφόρο μηχάνημα φόρτωσης εκφόρτωσης, συρόμενο όχημα, περονοφόρα οχήματα). Ειδικότερα, έγινε προμήθεια ενός μικρού – ευέλικτου φορτηγού οχήματος για μεταφορά παλετοκιβωτίων ελαιοκάρπου από αγροτεμάχια προς συνεργαζόμενα συνεταιριστικά ελαιοτριβεία.

Η ΕΑΣ επιδιώκει την εφαρμογή ενός συστήματος επεξεργασίας καταλοίπων παραγωγής ελαιολάδου (κατσίγαρος, 3φασικός ελαιοπυρήνας, κλαδιά / φύλλα) και μετατροπή αυτών σε compost. Κατά την τριετία 2012/2015 έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την θέση του συστήματος αυτού σε λειτουργία. Ειδικότερα, έγινε η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών εφαρμογής και φακέλων αδειοδότησης (άδειας εγκατάστασης και οικοδομική άδεια). Επίσης έγινε η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου παγίου εξοπλισμού: κτίριο 2φασικού ελαιοπυρήνα με γραμμή φυγοκέντρησης 2φασικού ελαιοπυρήνα για μετατροπή σε 3φασικό ελαιοπυρήνα, εξοπλισμός για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού compost κλπ. Για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας κατά την αποθήκευση και το φιλτράρισμα του ελαιολάδου στο σύγχρονο τυποποιητήριο της ΕΑΣ στο Ξηροκάμπι Λακωνίας έγινε προμήθεια και εγκατάσταση: α) διάταξης τροφοδοσίας αζώτου για την αδρανοποίηση κενού χώρου δεξαμενών ελαιολάδου και τροποποιημένης ατμόσφαιρας εμφιάλωσης, β) ενός επιπλέον (δεύτερου) συγκροτήματος φίλτρανσης ελαιολάδου (φίλτρο γης διατόμων, φίλτρο πλακών χάρτου).

Κατά την τριετία 2009/2012 η ΕΑΣ ανέπτυξε ‘πιλοτικά’ σύστημα ιχνηλασιμότητας, υποστηριζόμενο από λογισμικό εφαρμογής, για την παραγωγή παρθένου ελαιολάδου ιχνηλάσιμου σε όλα τα στάδια (από το χωράφι έως την εμφιάλωση / σήμανση. Με το τρέχον πρόγραμμα τριετίας 2012/2015 συνεχίσθηκε η υλοποίηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας. Ειδικότερα, την τριετία 2012/2015 εμπλουτίσθηκε σταδιακά το υφιστάμενο λογισμικό εφαρμογής με νέες λειτουργίες (π.χ. στοιχεία καλλιεργητικών πρακτικών) και αγοράσθηκε σχετικός πάγιος εξοπλισμός (servers, UPS, εκτυπωτές τερματικά PC, scanners) για την υποστήριξη εφαρμογής του λογισμικού. Με την ολοκλήρωση της δράσης (Μάρτιος 2015) έχουν ενταχθεί στο σύστημα ιχνηλασιμότητας το τυποποιητήριο της ΕΑΣ και εννέα (9) ελαιουργικοί Α.Σ. με 520 παραγωγούς και έγινε λήψη βεβαίωσης συμμόρφωσης του εφαρμοζόμενου συστήματος ως προς το πρότυπο ISO 22005.

Κατά την τριετία 2012/2015 έγινε για πρώτη φορά εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας από το χωράφι έως την συσκευασία – σήμανση στην περιοχή της ΚΑΣΕΛΛ από παραγωγικούς φορείς (ομάδα 210 παραγωγών, επτά ελαιοτριβεία Α.Σ. τυποποιητήριο της ΚΑΣΕΛΛ) και με τη λήξη του προγράμματος (Μάρτιος 2015) έγινε λήψη βεβαίωσης συμμόρφωσης ως προς το πρότυπο ISO 22005.

Η ΕΑΣ Λακωνίας ΑΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας τροφίμων με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005. Ήδη από το 2009 η ΕΑΣ διαθέτει σύστημα πιστοποίησης κατά ISO 22000:2005 στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της, ενώ την τριετία 2009/2012 υποστήριξε την εφαρμογή συστήματος ISO 22000:2005 σε ένα συνεταιριστικό ελαιοτριβείο. Την τριετία 2012/2015 η ΕΑΣ υποστήριξε την πιστοποίηση δύο ακόμη συνεταιριστικών ελαιοτριβείων και με την λήξη της δράσης (Μάρτιος 2015) έγινε λήψη των σχετικών πιστοποιητικών συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 22000:2005.

Με την ευκαιρία της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΕΑΣ αναφέρθηκε γενικότερα στις δραστηριότητες της ΕΑΣ που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες των καλλιεργητών της Λακωνίας. Αναλυτικά: Συγκέντρωση αποθήκευση, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου, προμήθεια των μέσων παραγωγής (ζωοτροφών, σπόρων, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων), προμήθεια ειδών διατροφής, αιτήσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης και χειρισμό των κοινοτικών επιδοτήσεων κλπ. Επίσης, ο κ. Προκοβάκης αναφέρθηκε στα τεχνικά και παραγωγικά στοιχεία της ΕΑΣ (μονάδες τυποποίησης, δεξαμενές ελαιολάδου κλπ.) και τη σημαντική προσπάθεια που έχει καταβάλλει η ένωση τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση του ριζικού εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος