ΓΣΕΒΕΕ: «Ένα συνεκτικό και δίκαιο ασφαλιστικό πλαίσιο»

Οι προτάσεις-αντιρρήσεις για τη νέα μεταρρύθμιση

Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 12:10 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΓΣΕΒΕΕ: «Ένα συνεκτικό και δίκαιο ασφαλιστικό πλαίσιο»

Υπόμνημα στον υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση απέστειλε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) για το Σχέδιο Νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.)» που τέθηκε σε διαβούλευση και διαμορφώθηκε σε ένα βαθμό από την αναγκαιότητα τροποποίησης σημαντικών διατάξεων του Ν. 4387  που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ, «η παράμετρος αυτή προσέδωσε μια επείγουσα διάσταση ανάληψης εκείνων των ενεργειών που έπρεπε να ολοκληρωθούν από την μεριά της Κυβέρνησης, προκειμένου να καταρτιστεί ένα νομοσχέδιο που αφενός να θεραπεύει τα συνταγματικά ζητήματα, αφετέρου να καθορίζει ένα συνεκτικό και δίκαιο ασφαλιστικό πλαίσιο.  Ένα αδιαμφισβήτητα σύνθετο εγχείρημα δεδομένης της αναγκαιότητας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων που απαιτείτο ώστε να μην διαταραχθεί και η δημοσιονομική ισορροπία».

Μεταξύ άλλων, η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει: «Θεωρούμε λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει η συζήτηση για το ασφαλιστικό να πραγματοποιηθεί σε θεσμοποιημένη βάση, τόσο για τα εκκρεμή ζητήματα, όσο και για τα ζητήματα εκείνα που ενδεχομένως θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού».

Όσον αφορά την αξιολόγηση των ρυθμίσεων που εισάγει του σχεδίου νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.)» η ΓΣΕΒΒΕ τονίζει τα ακόλουθα:

- Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας
Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, «για τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, το Υπουργείο Εργασίας κατέληξε στην επιλογή της επιστροφής στο μοντέλο των ασφαλιστικών κλάσεων (κατηγοριών), με την ειδοποιό διαφορά της ελεύθερης επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας από τον ασφαλισμένο».

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι «με το νέο σύστημα εισφορών που προτείνεται καταργείται η μέχρι πρότινος σύνδεση της εισφοράς με το εισόδημα. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η σύνδεση της εισφοράς με το εισόδημα, που αποτελεί πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ, εξασφαλίζει καλύτερες προϋποθέσεις για ένα δίκαιο και αναλογικό ασφαλιστικό σύστημα. Το μοντέλο της ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, παρά την απλότητα του και την ελκυστικότητα του ιδίως για τα μεσαία και μεγάλα εισοδήματα, χαρακτηρίζεται από την άνιση κατανομή των βαρών, στοιχείο που μας προβληματίζει. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας απαντά στην αδυναμία του Ν. 4387 να ορίσει μια αποτελεσματική διαδικασία σύνδεσης της εισφοράς με το εισόδημα (προηγούμενο φορολογικό έτος ως βάση υπολογισμού της εισφοράς), ωστόσο δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι το νέο καθεστώς, αφενός θα εφαρμοστεί εντός ενός ασφαλιστικού ταμείου με κοινές παροχές που χρηματοδοτούνται από όλους τους ασφαλισμένους (εργαζόμενους, ελευθέρους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους, αγρότες), με ό,τι αντιδράσεις μπορεί να δημιουργήσει η ελευθερία επιλογής για τους ασφαλισμένους του ταμείου όπου δεν προβλέπεται ανάλογη μεταχείριση, αφετέρου αποτελεί στοιχείο στρέβλωσης του ανταγωνισμού υπέρ των μεγαλύτερων εισοδημάτων, καθώς είτε 1.000€ είτε 10.000€ είτε 100.000€ είτε 1.000.000€ εισόδημα έχει κάποιος θα διατηρεί την δυνατότητα να πληρώνει την κατώτερη εισφορά. Με άλλα λόγια απουσιάζει η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας που αποτελεί μια εκ των θεμελιωδών αρχών των διανεμητικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, ενώ φαίνεται πως δεν λαμβάνεται υπόψη η διαχρονικά χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση.

Επιπλέον, για τα χαμηλά και πολύ χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τον Ν. 4387 καταγράφεται μια αύξηση της εισφοράς κατά 20%, συγκρίνοντας την 1η ασφαλιστική κατηγορία με την κατώτατη εισφορά βάσει του Ν. Κατρούγκαλου, που αφορά το 80% περίπου των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκτιμάται ότι οι νέες εισφορές δημιουργούν ένα επιπρόσθετο συνολικό κόστος (ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία) στο 55% των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ από την άλλη μεριά μειώνεται το κόστος αυτό προοδευτικά για το υπόλοιπο 45%».

Η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι «θα πρέπει να επανεξεταστεί η δυνατότητα η εισφορά της 1ης υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας να μην υπερβαίνει το ύψος της σημερινής κατώτατης εισφοράς».

Πέραν των παραπάνω, η ΓΣΕΒΕΕ αξιολογεί θετικά «ρυθμίσεις για την πολλαπλή, παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση, όπως και η πρόβλεψη για μειωμένες εισφορές των νέων επαγγελματιών. Η Συνομοσπονδία προσθέτει: «Όσον αφορά τις συντάξεις, θετικές κρίνονται οι αλλαγές προς τα πάνω στα ποσοστά αναπλήρωσης. Θα πρέπει, ωστόσο, να επανεξεταστούν τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα 45 χρόνια και πάνω που βαίνουν μειούμενα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς και η διατήρηση της έκπτωσης στο 15% για τις περιπτώσεις εφάπαξ εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
  Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για οφειλέτες ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, που οι οφειλές τους δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με την τελευταία ρύθμιση και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κάνοντας χρήση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου  παρακράτησης από την σύνταξη των οφειλών».  
 
- e-ΕΦΚΑ – Ψηφιακός μετασχηματισμός
Όπως ισχυρίζεται η ΓΣΕΒΕΕ, «η δημιουργία του e-ΕΦΚΑ με την διοικητική και οργανωτική ενοποίηση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, διατηρεί την ίδια δομή σύνθεσης του ΔΣ του ΕΦΚΑ, όπου η ΓΣΕΒΕΕ κατ’ επανάληψη έχει εκφράσει την αντίθεση της. Η Διοίκηση του νέου ταμείου (άρθρο 4) δεν αποκαθιστά την αυτοτελή εκπροσώπηση της ΓΣΕΒΕΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν λαμβάνεται πρόνοια ως προς την εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του νέου οργανισμού, καθώς τόσο οι φορείς των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων υποεκπροσωπούνται ή υπάρχει ο κίνδυνος να ετεροεκπροσωπηθούν από φορείς με χαμηλότερο βαθμό κοινωνικής αντιπροσώπευσης. Ουσιαστικά οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες του συστήματος (οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι), και συνάμα οι δικαιούχοι συνεχίζουν να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα διοίκησης και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου του νέου οργανισμού.

Από την άλλη μεριά, εισάγονται ρυθμίσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ, ώστε να γίνει περισσότερο φιλικός προς τους χρήστες με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Προκειμένου να εφαρμοστεί το φιλόδοξο αυτό σχέδιο απαιτείται να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, όπως του ΕΦΚΑ, ΑΤΛΑΣ, ΕΡΓΑΝΗ, ΗΔΙΚΑ, ΑΑΔΕ ώστε να προωθηθεί η ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων και να καταστεί εφικτή η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης.

Θεωρητικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός που επιχειρείται στον ΕΦΚΑ θα οδηγήσει σε μείωση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και του χρόνου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Το εύρος των αλλαγών και ο σύντομος χρόνος που φαίνεται πως επιχειρείται να επιτευχθεί αυτός ο στόχος δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την ανησυχία δημιουργίας ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας περισσότερο περίπλοκης και κοστοβόρας. Με αλλά λόγια ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ, που στοχεύει στην διευκόλυνση των ασφαλισμένων, για να επιτευχτεί προϋποθέτει ένα τεράστιο εύρος παραμετρικών αλλαγών και διαλειτουργικότητας συστημάτων, που ακόμα και εάν υπήρχε ένας άρτιος οργανωτικά και διοικητικά μηχανισμός είναι αμφίβολο εάν θα μπορούσε να ολοκληρώσει αποτελεσματικά ένα τέτοιο εγχείρημα εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί», τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ και, μεταξύ άλλων, προσθέτει: «Θεωρούμε ότι κατ’ αρχάς θα πρέπει να γίνει αναλυτική αποτύπωση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που παρουσιάζει το υφιστάμενο σύστημα, ακολούθως να γίνουν προτάσεις για τροποποίηση ρυθμίσεων όπου απαιτείται και αφού ολοκληρωθούν οι προαναφερόμενες διαδικασίες να προχωρήσουν οι ψηφιακές αλλαγές. Προφανώς οι ενέργειες που αφορούν στην διαλειτουργικότητα των συστημάτων αποτελούν διαδικασίες που θα πρέπει να προχωρήσουν σε κάθε περίπτωση».

Συνοπτικά οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ:
- Μείωση της εισφοράς της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας στο ύψος που είναι σήμερα η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά με βάση τον Ν. Κατρούγκαλου, δηλαδή στα 175,18€. Αφορά περίπου το 80% των πρώην ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ. Σύσταση ομάδας εργασίας με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων φορέων που θα αξιολογήσει την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού πλαισίου και θα προτείνει τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις όπου θα απαιτηθεί.
- Σύνδεση της εισφοράς με το εισόδημα μετά από επανεξέταση των επιμέρους πτυχών του υφιστάμενου συστήματος, ώστε να καταρτιστεί μια καλύτερη διαδικασία συντονισμού της σχέσης εισφοράς-εισοδήματος.
- Τροποποίηση του καθεστώτος προσδιορισμού της ασφαλιστικής ικανότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μέχρι σήμερα μη εκκαθάριση από τον ΕΦΚΑ των ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών εισφορών των ετών 2017 και 2018 που έχει αφήσει χιλιάδες επαγγελματίες, που έχουν κάνει αίτηση ένταξης στην ρύθμιση των 120 δόσεων, σε αναμονή και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης που θα επιτρέψει την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων, τον προσδιορισμό του ύψος και του αριθμού των δόσεων αλλά και το δικαίωμα τους σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη.  
- Αποκατάσταση της αυτοτελούς εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο e-ΕΦΚΑ. Δεν λαμβάνεται πρόνοια ως προς την εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του νέου οργανισμού, καθώς τόσο οι φορείς των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων υποεκπροσωπούνται ή υπάρχει ο κίνδυνος να ετεροεκπροσωπηθούν από φορείς με χαμηλότερο βαθμό κοινωνικής αντιπροσώπευσης. Οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες του συστήματος (οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι), και συνάμα οι δικαιούχοι δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου του νέου οργανισμού.
- Διατήρηση της έκπτωσης στο 15% για τις περιπτώσεις εφάπαξ εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
- Ειδική μέριμνα για οφειλέτες ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, που οι οφειλές τους δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με την τελευταία ρύθμιση και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κάνοντας χρήση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου  παρακράτησης από την σύνταξη των οφειλών.  
- Ουσιαστική ενεργοποίηση και διεύρυνση των παροχών που προβλέπονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς του ΟΑΕΕ (Ανεργίας) που διατηρούνται στον ΟΑΕΔ.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Σπανός Γεώργιος