Ενίσχυση σε αγροτικούς πληγέντες της πλημμύρας του 2018

Αφορά την κοινότητα Σκούρας Δ. Σπάρτης

Πέμπτη, 05 Μάρτιος 2020 20:04 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ενίσχυση σε αγροτικούς πληγέντες της πλημμύρας του 2018

Αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης μπορούν να υποβάλουν οι πληγέντες από την πλημμύρα της 15/12/2018 στην Κοινότητα Σκούρας, σύμφωνα με πρόσκληση που εξέδωσε ο ΕΛΓΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι που υπέστησαν ζημιές στο σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, έχουν προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως την Τρίτη 17 Μαρτίου, ενώ εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν θα γίνονται δεκτές εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση της υποβολής, οι οποίοι θα αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα.

Κάθε κάτοχος που η γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε, υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο την σχετική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης.

Η αίτηση υποβάλλεται, ατελώς, σε ηλεκτρονική μορφή από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της υπηρεσίας.

Αρμόδιος ανταποκριτής ΕΛΓΑ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης στην Κοινότητα Σκούρας, έχει οριστεί η κ. Γεωργία Βουλούκου. Τηλ. Επικοινωνίας: 2731022226 ή 2731081866 (εσωτ.114).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα