Καινοτόμος και συγκροτημένη η λειτουργία του ΑΣ Παλαιοπαναγιάς(ΦΩΤΟ-VIDEO)

Ο απολογισμός του πρωτοποριακού προγράμματος και οι δράσεις που υλοποιούνται στον συνεταιρισμό τα τελευταία χρόνια

Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020 07:27 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Καινοτόμος και συγκροτημένη η λειτουργία του ΑΣ Παλαιοπαναγιάς(ΦΩΤΟ-VIDEO)

Ο απολογισμός του πρωτοποριακού προγράμματος των Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ) στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παλαιοπαναγιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 2019 – 2020, παρουσιάστηκε την Πέμπτη 5/3 στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα ανέπτυξαν ο τεχνικός σύμβουλος του συνεταιρισμού κ. Ιωάννης Γρηγοράτος, ο μηχανολόγος-μηχανικός κ. Κυριάκος Λουκάκης και ο πρόεδρος του ΑΣ Παλαιοπαναγιάς κ. Αναστάσιος Γκολέμης.

Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε με τον Ι. Γρηγοράτο να εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόοδο και διαρκή εξέλιξη του συνεταιρισμού μέσα από την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων λειτουργίας και παραγωγής, αλλά και την άψογη συνεργασία με τα στελέχη του τα τελευταία 15 χρόνια. Ο ίδιος ζήτησε τη συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων για τη βέλτιστη παραγωγή, ανάδειξη και διάθεση του λακωνικού ελαιολάδου, το οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς έχει συστήσει την Οργάνωση Παραγωγών με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς – Οργάνωση Παραγωγών» και υλοποιεί κατά την τριετία 2018/2021 Πρόγραμμα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στον τομέα της καλλιέργειας ελιάς και της παραγωγής/ τυποποίησης ελαιόλαδου με ενωσιακή και εθνική συγχρηματοδότηση.

Το Πρόγραμμα Εργασίας του Συνεταιρισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 680/25515/30.03.2018 απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. και υλοποιείται με βάση τον Κανονισμό 1308/2013, τους εφαρμοστικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 611 & 615/2014 και την εθνική νομοθεσία. Απευθύνεται σε ένα το δυνατόν ευρύτερο κοινό εμπλεκόμενων φορέων στην καλλιέργεια ελιάς, την παραγωγή, εμπορία και διάθεση του ελαιόλαδου μέχρι τον καταναλωτή, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές.

Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ο.Ε.Φ. περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
• 1-Β.ii. Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους
• 2-B.iii. Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του
• 3-Β.iv. Πρακτική επίδειξη τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς σε παραγωγούς του συνεταιριστικού ελαιοτριβείου της Οργάνωσης Παραγωγών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
• 4-Γ.iii. Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας    
• 5-Γ.iv. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας
• 6-Δ.i. Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους
• 7-Δ.iii. Βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιόλαδου
• 8-Δ.iv. Τεχνική βοήθεια στην παραγωγή για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
• 9-Ε.i. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία
• 10-ΣΤ.i. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
Βασικοί Στόχοι &προτεραιότητες του Συνεταιρισμού μέσω του Προγράμματος Εργασίας, εκτός των άλλων είναι:
• Η  ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών σε τεχνικές καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την μείωση των εισροών και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιώνων, προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης – ΠΓΕ, κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης). Κατά αυτό τον τρόπο οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης αλλά και γενικότερα στις επιθυμίες των καταναλωτών στις ανεπτυγμένες χώρες.
• Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων αναγνωρισμένης ποιότητας και ασφάλειας (συσκευασία ελαιολάδου ολοκληρωμένης διαχείρισης, συσκευασία ιχνηλάσιμου ελαιολάδου, συσκευασία ελαιολάδου ΠΓΕ Λακωνία), προώθηση και προβολή των προϊόντων αυτών εντός και εκτός Ελλάδας.
• Η βελτίωση και αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης των εμπορικών δραστηριοτήτων.
• Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου.
• Η σύσταση και λειτουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από την καλλιέργεια ελαιοκάρπου έως την παραγωγή και διακίνηση του παρθένου ελαιολάδου.
• Η υποστήριξη της παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου μέσω σύγχρονου εξοπλισμού εργαστηριακού και ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια.

Δράσεις του Προγράμματος Εργασίας και παραγόμενα αποτελέσματα κατά το 2ο  έτος υλοποίησης του έργου

1-Β.ii. Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές: Κατά την τριετία 2018/2021, 65 παραγωγοί της Ο.Π. συμμετέχουν σε ένα σύστημα βελτίωσης των συνθηκών καλλιέργειας και συγκομιδής ελαιοκάρπου προς ελαιοποίηση, μέσω της εφαρμογής Ορθών Γεωργικών Πρακτικών (ΟΓΠ) με βάση τις τοπικές συνθήκες της Λακωνίας, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Το 2ο έτος συνεχίστηκαν οι σχετικές εκπαιδεύσεις και εφαρμογές των πρακτικών στον αγρό.
2-B.iii. Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του: Η δράση αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή των τεχνικών χρήσης δακοπαγίδων ως εναλλακτικού τρόπου για την καταπολέμηση του Δάκου, αντί της αλόγιστης χρήσης χημικών με τις εφαρμοζόμενες κατά κανόνα μεθόδους καταπολέμησης. Για την εφαρμογή της δράσης γίνεται προμήθεια μικρού αριθμού δακοπαγίδων (1.200 δακοπαγίδες για την περίοδο 2019/2020) για επιλεκτική τοποθέτηση σε αγροτεμάχια μίας ομάδας κατ’ ελάχιστον 34 Παραγωγών της Ο.Π.
3- B.iv Πρακτική επίδειξη τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχείριση ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος: Η ΟΕΦ μέσω της δράσης εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. Την τριετία 2018/2021 διατηρείται Ομάδα Παραγωγών με κατ’ ελάχιστον 164 μέλη. Κατά το 2ο έτος το σύστημα επαναπιστοποιήθηκε για τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα.
4-Γ.iii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας: Η δράση εφαρμόζεται την τριετία 2018/2021 σε 154 παραγωγούς της ΟΕΦ και εστιάζεται σε 3 νέες τεχνικές: (1) Τεχνικές και μέθοδοι Εγκατάστασης Ελαιώνα, Φύτευσης και εμβολιασμού ελαιόδεντρων, (2) Φυτοπροστασία της Ελιάς – Επίδειξη τεχνικών και μεθόδων Ορθολογικής αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών, (3) Συγκομιδή - Αναγνώριση βαθμού ωρίμανσης ελαιοκάρπου. Επίδειξη εναλλακτικών τεχνικών συγκομιδής. Το 2ο έτος, εφαρμόσθηκε η 2η τεχνική με εκπαιδεύσεις / εφαρμογή στον αγρό.
5-Γ.iv Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας: Η δράση εφαρμόζεται την τριετία 2018/2021 σε 24 παραγωγούς της ΟΕΦ. Περιλαμβάνει αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση, πληροφόρηση και δικτύωση των παραγωγών. Κατά το 2ο έτος, συνεχίστηκε η επικαιροποίηση του σχετικού ιστότοπου ενημέρωσης των παραγωγών (www.palaiopanagia-farmers.gr).).
6-Δ.i. Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους: Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της δράσης αποκτά για την τριετία 2018/2021 σχετικό πάγιο εξοπλισμό: αυτόματο σύστημα μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας, ελαιόδιχτα, πλαστικά παλετοκιβώτια, κλπ. Κατά το 2ο έτος αποκτήθηκαν 75 Παλετοκιβώτια.
7-Δ.iii. Βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιόλαδου: Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της δράσης αποκτά για την τριετία 2018/2021 σχετικό πάγιο εξοπλισμό: δεξαμενές ανοξείδωτες ελαιολάδου, αντλία φόρτωσης ελαιολάδου ανοξείδωτη. Κατά το 2ο έτος έγινε προμήθεια Ηλεκτρικού Ανυψωτικού Περονοφόρου Μεταφορικού Οχήματος.
8-Δ.iv. Τεχνική βοήθεια στην παραγωγή για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων: Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της δράσης αποκτά για την τριετία 2018/2021 σχετικό πάγιο εξοπλισμό: σπαστήρας τύπου σφυρόμυλου, διανομέας μαλακτήρων, μαλακτήρες οριζόντιοι διπλού τοιχώματος, τροφοδότης αντλίας ελαιοζύμης, ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου, κλπ.. Η ανάθεση του εξοπλισμού έγινε συνολικά για την διετία 2018/2021 και κατά το 2ο έτος έγινε η προμήθεια εξοπλισμού που αντιστοιχεί στην διαθέσιμη χρηματοδότηση της δράσης.
9-Ε.i. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία: Την τριετία 2018/2021 εφαρμόζεται στην ΟΕΦ σύστημα ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου από το χωράφι έως το τελικό προϊόν. Το 2ο έτος η δράση ολοκληρώθηκε με την έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ISO 22005:2007 στην ΟΕΦ και την συμμετοχή 24 Παραγωγών, του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου ελαιολάδου του Συνεταιρισμού.
10-ΣΤ.i. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος: Με την ολοκλήρωση έκαστου έτους (Μάρτιος 2019, Μάρτιος 2020, Μάρτιος 2021), προβλέπεται έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων (τρίπτυχο μικρό, αναλυτικό μεγάλο), συνέντευξη τύπου προς τοπικούς φορείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λακωνίας και αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεων. Το 2ο έτος ολοκληρώθηκαν τα σχετικά μέτρα δημοσιότητας.

Παρακολουθήστε όλη τη συνέντεξη στο παρακάτω video

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

Έκθεση εικόνων

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα