Πιέσεις για τη ΣΔΙΤ απορριμμάτων της Πελοποννήσου

Το αίτημα στον πρωθυπουργό και υπουργούς

Παρασκευή, 15 Μάιος 2020 07:25 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πιέσεις για τη ΣΔΙΤ απορριμμάτων της Πελοποννήσου

Επίσπευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων διεκδικεί ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) Πελοποννήσου, με έγγραφό του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη.

Την ίδια στιγμή, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα (11/5), επεσήμανε: «Ήλπιζα ότι το θέμα της ΣΔΙΤ θα είχε ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου ώστε να κουβεντιάσουμε με την εταιρεία, αλλά λόγω της πανδημίας έκλεισαν τα δικαστήρια και έχουμε σε εκκρεμότητα την τελευταία απόφαση ως προς τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις».

Στην επιστολή του ΦοΔΣΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 3 ΜΕΑ (Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων) και 3 χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΥ) στις Π.Ε. Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας και δύο ΣΜΑ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης) στην Αργολίδα και Κορινθία, δυναμικότητας συνολικά 200.000τόνωνετησίως, έναντι ευρώ 80,50 ανά τόνο πλέον ΦΠΑ (από 0 έως 150.000 tn) και ευρώ 35 ανά τόνο πλέον ΦΠΑ (από 150.001 έως 200.000 tn). Επίκειται δε η έναρξη της διαδικασίας κατασκευής και άλλων 15 ΣΜΑ, με χρηματοδότηση από εθνικά και πιθανότατα κοινοτικά κονδύλια, επί σκοπώ την κάλυψη του συνόλου των αναγκών ολόκληρης της εδαφικής επικράτειας της περιφέρειας Πελοποννήσου στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Ανάδοχος του εν λόγω έργου έχει ανακηρυχθεί με απόφαση του φορέα υλοποίησης, ήτοι της περιφέρειας Πελοποννήσου, ήδη από το έτος 2013,η εταιρεία “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ”, ενώ ο ΦΟΔΣΑ είναι ο κύριος του έργου, ο οποίος και θα το παραλάβει μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, ποσού περίπου 65.000.000 ευρώ και με λήξη της δράσης στις 17-03-2022».

Σύμφωνα με τον ΦοΔΣΑ, «η κατασκευή του έργου, βεβαίως, προϋποθέτει την αγορά των αναγκαίων εκτάσεων, όπου πρόκειται να τοποθετηθούν οι εγκαταστάσεις και ιδίως των υποδειχθέντων από την ανάδοχο ακινήτων στη Λακωνία και την Αρκαδία, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων υφίσταται αμφισβήτηση και αντιδικία. Για το λόγο αυτόν, εξάλλου, με απόφαση του αρμοδίου πλέον, με βάση το άρθρο 229 ν. 4635/2019,οργάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι της οικονομικής επιτροπής, αποφασίστηκε εκ νέου η απαλλοτρίωση των επίμαχων εκτάσεων, βάσει της ΠΥΣ 17/2018, η οποία υπήγαγε την εν θέματι διαδικασία στο ειδικό άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, κατ’ εξαίρεση η άμεση παράδοση των ακινήτων και πριν  από  τον  προσδιορισμό  και  την  καταβολή  της  αποζημίωσης  στους  δικαιούχους. Η δικάσιμος, λοιπόν, των σχετικών αιτήσεων κατά των φερομένων ως ιδιοκτητών των εν λόγω ακινήτων, ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου, ορίσθηκε η01-04-2020 οπότε και ματαιώθηκε λόγω των ληφθέντων μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του Covid-19 ιού».

Έτσι, δυστυχώς, προσθέτει ο Φορέας, για λόγους ανωτέρας βίας, προκαλείται περαιτέρω καθυστέρηση στο έργο. Η εκκρεμοδικία αυτή ενέχει τον κίνδυνο να επιτείνει ακόμα περισσότερο χρονικά την έναρξη υλοποίησης του έργου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον ΚΠολΔ απαιτείται η κατάθεση κλήσης για επαναφορά προς συζήτηση των αιτήσεων και προσδιορισμό νέας δικασίμου ως εξάλλου και νέες δημοσιεύσεις (στον τύπο),οι οποίες επέχουν θέση κλήτευσης των διαδίκων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του ΚΑΑκαι17 Σ. Η καθυστέρηση, όμως, αυτή μπορεί να αποφευχθεί αλλά και ο οιοσδήποτε υγειονομικός κίνδυνος να εξαλειφθεί με την πρόβλεψη έγγραφης διαδικασίας, όπως γίνεται ήδη εξάλλου για τις διοικητικής φύσεως υποθέσεις ή με άλλη δικονομική ρύθμιση που να ρυθμίζει το ζήτημα με επίσπευση των διαδικασιών, κατ’ εξαίρεση, λόγω του επείγοντος.

Το έργο αυτό και εν γένει το ζήτημα της συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην χώρα μας είναι ένα χρόνιο και καίριο πρόβλημα που έχει οδηγήσει δυστυχώς στην καταδίκη της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και την επιβολή προστίμων. Η δε περιφέρειά μας, οι δήμοι και οι δημότες μας έχουν ταλαιπωρηθεί δεόντως από τη συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και το υγειονομικό πλήγμα που δέχονται, ιδίως την εποχή που διανύουμε. Ως γνωρίζετε, η επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι από καιρό επιτακτική ανάγκη. Τόσο η ρύθμιση που θα διευκολύνει την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ, η οποία αριθμεί πλέον 9 έτη (!), αλλά και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη χρηματοδότηση των επιπρόσθετων ΣΜΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου θα δώσει πνοή ζωής στην περιοχή».

Καταλήγοντας, στην επιστολή, ο Φορέας τονίζει: «Η  κυβέρνηση  έχει  ενσκήψει, βεβαίως, στο  πρόβλημα  αυτό  και έχει  δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπισή του, όπως προκύπτει εξάλλου και από τις πρόσφατες ρυθμίσεις στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αναμένουμε, λοιπόν, ότι θα συνεχισθεί αυτή η προσέγγιση, δεδομένης και της επικείμενης τουριστικής περιόδου, η οποία  ήδη πλήττεται από τις παρούσες πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες και η οποία, για μας και τους δήμους μας, είναι καίριας αναπτυξιακής και οικονομικής σημασίας.

Εν όψει των ανωτέρω, και στο πλαίσιο πάντοτε της διασφάλισης της νομιμότητας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και βεβαίως του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αιτούμεθα με την παρούσα την άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που τυχόν κρίνετε  αναγκαία  και  δόκιμα  για  την  επίσπευση  της  διαδικασίας  ολοκλήρωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ανωτέρω εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών ρυθμίσεων  για  τον  κατ’  εξαίρεση  άμεσο  προσδιορισμό  δικασίμου της  ματαιωθείσας συνεδρίασης του Εφετείου Ναυπλίου, προκειμένου να αρχίσει επιτέλους η κατασκευή του επίμαχου έργου».

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 23 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος