Προσλήψεις για πυρασφάλεια στον Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 09 Ιούλιος 2020 15:58 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προσλήψεις για πυρασφάλεια στον Δήμο Μονεμβασίας

Στην πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3 μηνών από την 1η Αυγούστου ως την 31η Οκτωβρίου 2020, πρόκειται να προβεί ο Δήμος Μονεμβασίας για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι, ΤΚ 230 52).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι τα κάτωθι:
- Αίτηση του ενδιαφερόμενου
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007), β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6), γ) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και δ) δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη.
- Εκκαθαριστικό Εφορίας (ΑΦΜ).
- Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
-  Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
-  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2732360524.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti