Υπό προϋποθέσεις οι επιδοτήσεις αγροτικών φωτοβολταϊκών

Στο νέο κύκλο Αναπτυξιακού έως 30 Οκτωβρίου

Τετάρτη, 05 Αύγουστος 2020 21:16 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Υπό προϋποθέσεις οι επιδοτήσεις αγροτικών φωτοβολταϊκών

Επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τη κάλυψη των αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης (το λεγόμενο net metering) γίνονται δεκτά στο πλαίσιο του νέου κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου που ξεκίνησε τον Αύγουστο με την προθεσμία υποβολής να λήγει στις 30 Οκτωβρίου.

Με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας από την εκάστοτε εκμετάλλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν το επενδυτικό τους πλάνο με την στήριξη των κονδυλίων του Αναπτυξιακού στον νέο κύκλο προσκλήσεων των καθεστώτων - προγραμμάτων του αναπτυξιακού νόμου (ν. 4399/2016) «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».
Υπενθυμίζεται πως στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού, οι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα φτάνουν έως 55% των δαπανών του έργου και δίνονται εξολοκλήρου µε τη μορφή επιδότησης

Παράλληλα, μοναδική ευκαιρία έως ότου ξεκινήσει η επόμενη προγραμματική περίοδος της ΚΑΠ, αποτελεί ο Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος διαθέτει μεταξύ άλλων «χώρο» για αγορά αγροτικών μηχανημάτων. Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η επένδυση, είναι η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plain) που λειτουργεί ως διαπιστευτήριο βιωσιμότητας. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και στα 50.000 ευρώ για ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τρακτέρ, παρελκόμενα, μεγάλα μηχανήματα όπως οι θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες, θερμοκήπια).

Η λογική, στην περίπτωση των αγροτικών μηχανημάτων, ελάχιστα διαφέρει από αυτήν που διέπει τα Σχέδια Βελτίωσης και ως εκ τούτου συνιστούν οι προκηρύξεις αυτές μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για επιδοτούμενες επενδύσεις το επόμενο διάστημα, αφού το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που θα αφορά στην επόμενη επταετία, ενδέχεται να καθυστερήσει ακόμα και πέντε χρόνια.
Ποσοστά ενίσχυσης
  Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα χωρίζονται ανάλογα το µέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια:
-Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία: 35% για µεσαίες, 45% για µικρές επιχειρήσεις.
-Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος: 45% για µεσαίες, 50% για µικρές επιχειρήσεις.
-Νότιο Αιγαίο: 30% για µεσαίες, 40% για µικρές επιχειρήσεις.
-Βόρειο Αιγαίο: 45% για µεσαίες, 55% για µεγάλες επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά Επιχορηγούμενα Έργα που έχουν εκπονηθεί μέχρι στιγμής στον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνουν:
-Ίδρυση Μονάδας Θερμοκηπίου: 53.519,6 €.
-Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Ξυδιού: 2.911.436,3 €.
-Ίδρυση Εσταυλισμένης Αιγοπροβατοτροφικής Μονάδας: 405.000,0 €.
-Ίδρυση Μονάδας Τυροκομείου: 84.000,0 €.
-Εκσυγχρονισμός Χοιροτροφικής Μονάδας: 261.000,0 €.
-Ίδρυση μονάδας Τυποποίησης και Συσκευασίας κρεμμυδιού: 157.500,0 €.
-Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού: 115.200,0 €.
-Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού: 136.000,0 €.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος