Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία

Βελτιωμένο Πρόγραμμα με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες

Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021 14:40 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης όλων των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, η διοίκηση του οργανισμού προχώρησε στον ανασχεδιασμό του «Προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» που είχε καλύψει μόνο 2.000 από τις 5.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση θα έχει διάρκεια 12 μήνες με 3μηνη δέσμευση και το ποσό της επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 12.000 ευρώ για ατομική επιχείρηση και έως 24.000 ευρώ για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που εγκρίθηκαν ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό είναι οι εξής:
- Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφθούν από άνεργες γυναίκες
- Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια
- Οι δικαιούχοι διευρύνονται καθώς επεκτάθηκε το διάστημα που θα πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Από 1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε σε 1/1/2012-31/10/2020.
- Πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες, χώρους συνεργασίας και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
- ΑμΕΑ και γυναίκες έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Η δαπάνη του προγράμματος ύψους 48.000.000 ευρώ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti