Τροπολογία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022 20:12 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τροπολογία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

Σε τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών («Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα») καθορίζεται η διαδικασία και οι αμοιβές των αξιολογητών έργων και δράσεων του ΥπΑΑΤ που χρηματοδοτούνται απ? το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα οι αξιολογητές θα προέρχονται απ? το σχετικό Μητρώο Αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του ΤΑΑ και θα αμείβονται με 60 ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ το μήνα και τις 2.400 ευρώ το έτος.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti