Προς χρηματοδότηση έργα ύδρευσης σε Σπάρτη και Μονεμβασιά

Υπερβαίνει τα 20 εκ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός στους δύο δήμους - Δίκτυα στα χωριά, «έξυπνοι» υδρομετρητές κι αναβάθμιση υποδομών

Πέμπτη, 06 Οκτώβριος 2022 11:51 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προς χρηματοδότηση έργα ύδρευσης σε Σπάρτη και Μονεμβασιά

Ώριμες μελέτες για εννέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.772.730 ευρώ υπέβαλε προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης η ΔΕΥΑ Σπάρτης.

Πρόκειται για προτεινόμενες τεχνικές εγκαταστάσεις, που αποσκοπούν στη βελτίωση κι αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, οι οποίες χαρτογραφούνται σε περιοχές όπως η Σπάρτη, ο Κλαδάς, το Γεωργίτσι, περιοχές της Τοπικής Κοινότητα Αμυκλών και ορεινές τοποθεσίες της ΔΕ Φάριδος.

Στη λίστα των υποψήφιων παρεμβάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης δεσπόζει η εισήγηση για προμήθεια και εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομετρητών στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών  με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού. Το εν λόγω πρότζεκτ κατέχει τη «μερίδα του λέοντος» στις συνολικές προσδιοριζόμενες δαπάνες καθώς ο προϋπολογισμός του  ανέρχεται σε 5.427.000 ευρώ.

Ακόμα, προωθείται η ολοκλήρωση αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της ΤΚ Αμυκλών (Βαφειό, Ριζά, Περιστέρι, Κατσαρού) & εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΤΚ Καλυβίων Σοχάς, καθώς και η αποπεράτωση της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σπάρτης - ύδρευση Κλαδά.

Αναλυτικά υποβλήθηκαν οι μελέτες για ένταξη των παρακάτω έργων:
1. «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γεωργίτσι», προϋπολογισμού 790.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 41/2022.
2. «Ολοκλήρωση αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της Τ.Κ. Αμυκλών (Βαφειό, Ριζά, Περιστέρι, Κατσαρού) & εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς», προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 39/2022.
3. «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Άρνας, Σπαρτιάς & Βασιλικής & ύδρευση Κουμουστάς», προϋπολογισμού 660.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 40/2022.
4. «Ολοκλήρωση αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σπάρτης - ύδρευση Κλαδά», προϋπολογισμού 3.200.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 42/2022.
5. «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών για τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών, προϋπολογισμού» 5.427.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 43/2022.
6. «Αρχαιολογικές έρευνες για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γεωργίτσι», προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ
7. «Αρχαιολογικές έρευνες για το έργο «Ολοκλήρωση αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της Τ.Κ. Αμυκλών (Βαφειό, Ριζά, Περιστέρι, Κατσαρού) & εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς», προϋπολογισμού 45.650,00 ευρώ.
8. «Αρχαιολογικές έρευνες για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Άρνας, Σπαρτιάς & Βασιλικής & ύδρευση Κουμουστάς», προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ
9. «Αρχαιολογικές έρευνες για το έργο «Ολοκλήρωση αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σπάρτης - ύδρευση Κλαδά», προϋπολογισμού 160.000,00ευρώ

Εκσυγχρονισμός συστημάτων
σε περιοχές του Δ. Μονεμβασίας
Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήμος Μονεμβασίας υπέβαλε φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χρηματοδότηση της αίτησης με τίτλο της πράξης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός  Υποδομών Ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 7.635.297,53 €.

Συγκεκριμένα, η υποβληθείσα πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

• Υποέργο 1: Βελτίωση – εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας (υποδομές παροχής νερού), Π/Υ  4.663.953.89 €
Το έργο αφορά: α. Κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης μήκους 26.403,00 μ. από σωλήνες πολυαιθυλενίου, διαμέτρου DN75-DN140, β. Ανόρυξη 6 νέων υδρογεωτρήσεων, γ. Κατασκευή – τοποθέτηση έξι δεξαμενών χωρητικότητας 25-250μ3, δ. Εγκατάσταση 2 φίλτρων αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης σε υφιστάμενες γεωτρήσεις και ε. Εγκατάσταση 7 υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων υδρογεωτρήσεων.

• Υποέργο 2: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου / τηλεχειρισμού του Η/Μ εξοπλισμού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Μονεμβασίας, Π/Υ: 1.516.099,64 €
Αντικείμενο του υποέργου 2 είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, αποτελούμενο από 1 ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) και 50 ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου), οι οποίοι ελέγχουν τα υδραγωγεία του Δήμου Μονεμβασίας. Το σύστημα με τη χρήση ασύρματου δικτύου επικοινωνιών θα παρέχει αυτόματη απομακρυσμένη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (real time), καθώς και οποιαδήποτε παρέμβαση από τον χρήστη είτε απομακρυσμένη, είτε τοπική, για την τροποποίηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

• Υποέργο 3: Επέκταση συστήματος τηλεμετρίας υδρομετρητών καταναλωτών για τον έλεγχο διαρροών – ποιότητας – απολύμανσης – τιμολόγησης πόσιμου νερού, ψηφιακή αποτύπωση - διαχείριση δικτύου ύδρευσης Δήμου Μονεμβασίας, Π/Υ 1.225.244,00 €
Αντικείμενο του υποέργου 3 είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση 3.250 ψηφιακών υδρομετρητών στις παροχές των καταναλωτών του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίοι θα επικοινωνούν μέσω δικτύου LPWAN (Low Power Wide Area Network) με το λογισμικό τηλεμετρίας για να λαμβάνουν τις μετρήσεις και για να ελέγχουν τη λειτουργία τους σε πραγματικό χρόνο, αποσκοπώντας στην έγκυρη τιμολόγηση του πόσιμου νερού, οι οποίες συγκρινόμενες με τις μετρήσεις των υδρομετρητών στους κεντρικούς αγωγούς κατανάλωσης, θα συμβάλουν καθοριστικά στον εντοπισμό των διαρροών ανά ζώνη δικτύου ύδρευσης.  

• Υποέργο 4: Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, Π/Υ 230.000,00 €
Αφορά εργασίες και έρευνες πεδίου (επίβλεψη-ανασκαφική έρευνα) από αρχαιολόγο κατά τη διάρκεια κατασκευής του υποέργου 1.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 26 ετών

NIKOLAROS
Χρηστέας Diesel
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
RIGAKOS
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
LINARDI

Πρόσφατα Νέα

GOUTOS
Koutsoviti