Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία

Άγγιξαν τα 24 δισ. ευρώ τα άμεσα οφέλη το 2022 - Η συνεισφορά της Πελοποννήσου στα έσοδα από τουριστική δαπάνη

Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023 10:27 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία

Μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)  αναλύει την συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία για το έτος 2022, καθώς και σε σχέση με το 2021. Αναλύονται τα μεγέθη για τον εισερχόμενο και τον εγχώριο τουρισμό, τις επενδύσεις, καθώς και τις έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις της τουριστικής δραστηριότητας στην οικονομία.

Μετά από δύο χρόνια ταξιδιωτικών περιορισμών και γενικευμένης αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με την έρευνα, το 2022 επανήλθε η ομαλότητα στην ταξιδιωτική βιομηχανία, ιδιαίτερα μετά το 1ο τρίμηνο του 2022, που επέδρασε θετικά στην απελευθέρωση της λανθάνουσας ζήτησης για διακοπές. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο εισερχόμενος τουρισμός το 2022 επανήλθε σχεδόν στα προ πανδημίας επίπεδα, καθώς όπως ισχυρίζεται η μελέτη, οι εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό ήταν κατά μόλις -1,2% λιγότερες σε σχέση με το 2019 (€ 17,5 δισ. το 2022 έναντι από € 17,7 δισ. το 2019). Επιπλέον, η άμεση επίπτωση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2022 σημείωσε -σε τρέχουσες τιμές- αύξηση κατά +3,5% (από € 23,1 δισ. το 2019 σε € 23,9 δισ. το 2022) κυρίως λόγω: α) της αύξησης των εσόδων από τις αερομεταφορές (+8%, από € 1,9 δισ. το 2019, σε € 2,1 δισ. το 2022), β) του εγχώριου τουρισμού (+27,5%, από € 1,6 δισ. το 2019, σε € 2,0 δισ. το 2022) και γ) των επενδύσεων (+47,7%, από € 1,2 δισ. το 2019, σε € 1,7 δισ. το 2022).

Σύμφωνα με την 1η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της χώρας, σε τρέχουσες τιμές, το 2022 διαμορφώθηκε στα € 208.030 εκατ. αυξημένο κατά +14,5% σε σύγκριση με το 2021 (€ 181.675 εκατ.).

Συνοψίζοντας τα στοιχεία για τον τουρισμό που παρατέθηκαν παραπάνω και συγκρίνοντάς τα και με το ΑΕΠ της χώρας προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:
▪ η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2022 εκτιμάται σε € 23,9 δισ., μέγεθος που αντιστοιχεί με το 11,5% του ΑΕΠ, όταν για το 2021 ήταν € 15 δισ. και 8,3% του ΑΕΠ και το 2019 € 23,1 δισ. και 12,6% του ΑΕΠ.
▪ συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2022 εκτιμάται μεταξύ € 52,6 και € 63,4 δισ., μεγέθη που αντιστοιχούν μεταξύ 25,3% έως 30,5% του ΑΕΠ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2021 ήταν μεταξύ € 33,0 δισ. και € 39,8 δισ. που αντιστοιχούν με το 18,2% έως 21,9% του ΑΕΠ ενώ για το 2019 ήταν € 50,8 δισ. και € 61,2 δισ. που αντιστοιχεί στο 27,7% έως 33,4% του ΑΕΠ.
▪ το ΑΕΠ την περίοδο 2021-2022 παρουσίασε αύξηση κατά +14,5% ή κατά € +26.355 εκατ., ενώ η δραστηριότητα του τουρισμού αυξήθηκε κατά +59,3% ή κατά € +8.906 εκατ. άμεσα ή € +19.592/+23.600 εκατ. έμμεσα και άμεσα.
▪ Την περίοδο 2019-2022, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά +13,5% ή κατά € +24.780 εκατ., ενώ η δραστηριότητα του τουρισμού αυξήθηκε κατά +3,5% ή κατά € + € 810 εκατ. άμεσα ή € +1.783/+€2.147 έμμεσα και άμεσα.
▪ το ποσοστό του εισοδήματος της τουριστικής δραστηριότητας που προήλθε από το εξωτερικό ανήλθε σε 84,2% (έναντι 78% το 2021 και 88% το 2019).

Εισερχόμενος τουρισμός
Το 2022 η Ελλάδα υποδέχθηκε σχεδόν 27,8 εκατ. τουρίστες, μόνιμους κατοίκους άλλων χωρών («Μη Κάτοικοι») και εισέπραξε σχεδόν € 17,5 δισ. ευρώ.
Αναφορικά με το μεταφορικό μέσο, η εικόνα λόγω και της πανδημίας διαφοροποιήθηκε σε
σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με τις αεροπορικές αφίξεις να αυξάνουν το μερίδιο τους στο 76% των αφίξεων, ακολουθούμενες από τις οδικές με 22% και τις θαλάσσιες με 2%. Το ποσοστό των τουριστών που επέλεξαν το τρένο ως μέσο μεταφοράς για το ταξίδι τους στην Ελλάδα ήταν αμελητέο.
Το 2022 αποτελεί την 1η χρονιά από την έναρξη της πανδημίας το 2020, που τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς ήταν περιορισμένη η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας – ιδιαίτερα μετά το 1ο τρίμηνο. Ως εκ τούτου και δεδομένης της εποχικότητας που διέπει το ελληνικό τουριστικό προϊόν, η εικόνα σε ότι αφορά την κατανομή των αφίξεων και των εισπράξεων επανήλθε στα προ-πανδημίας επίπεδα. Συγκεκριμένα, στο 2ο και 3ο τρίμηνο του έτους που παραδοσιακά η Ελλάδα δέχεται τον υψηλότερο αριθμό τουριστών, καταγράφηκαν το 81,2% των αφίξεων και το 86% των εισπράξεων.

Εγχώριος τουρισμός
Σύμφωνα με την «Έρευνα Διακοπών» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021, η εγχώρια τουριστική δαπάνη για ταξίδια με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση ανήλθε σε € 1.720 εκατ., η υψηλότερη από το 2012, όταν για το 2019 ήταν € 1.599 εκατ., δηλαδή αυξημένη κατά +7,6% σε σύγκριση με το 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008, η αντίστοιχη δαπάνη ήταν € 3.868 εκατ. Δηλαδή, κατά την περίοδο 2008-2021, η δαπάνη του εγχώριου τουρισμού μειώθηκε κατά -55,5%.

Για τα ταξίδια με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση την περίοδο 2019-2021, προκύπτει ότι:
▪ ο αριθμός των ταξιδιών μειώθηκε κατά -4,8% (από 4,9 εκατ. ταξίδια το 2019 σε 4,7 εκατ. ταξίδια το 2021).
▪ η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά +7,6% (από € 1,6 δισ. το 2019 σε € 1,7 δισ. το 2021).
▪ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά +3,0% (από 53,7 εκατ. το 2019 σε 55,3 εκατ. το 2021) ▪ η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη αυξήθηκε κατά +13% (από € 324 το 2019 σε € 365 το 2021), πρωτίστως λόγω της αύξησης της Μέσης Διάρκειας Παραμονής κατά +8,2% (από 10,9 διανυκτερεύσεις το 2019 σε 11,7 διανυκτερεύσεις το 2021) και δευτερευόντως λόγω της αύξησης της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση κατά +4,4% (από € 30 το 2019 σε € 31 το 2021).

Στο 3% η κατανομή εσόδων
εισερχόμενου τουρισμού από την Πελοπόννησο
Ελλείψει στοιχείων για την περιφερειακή κατανομή της συνολικής τουριστικής δαπάνης, η εκτίμησή της γίνεται προσεγγιστικά, βάσει της κατανομής των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού όπως αποτυπώνονται από την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε κατά 3% στην κατανομή εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού το 2022. Η αναλογία άμεσης τουριστικής δαπάνης το 2022 διαμορφώθηκε σε 628 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια. Το ΑΕΠ της Πελοποννήσου μετρήθηκε σε 9.659.000 ευρώ, ενώ η τουριστική δαπάνη που καταγράφηκε στην Περιφέρεια αντιστοιχεί στο 6% της Περιφέρειας.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 27 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti