Σχέδιο για έναν φιλικότερο Δήμο Ευρώτα

Σειρά υποδομών αστικής προσβασιμότητας προβλέπει μελέτη - Σε Σκάλα, Βλαχιώτη, Γεράκι και άλλες περιοχές

Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023 07:28 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σχέδιο για έναν φιλικότερο Δήμο Ευρώτα

Νέα σελίδα στη διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τη δημιουργία υποδομών γυρίζει ο Δήμος Ευρώτα, μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ).

Πρόκειται για έναν πλήρη και εμπεριστατωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, που εγγυάται την εκταμίευση πόρων για τη δημιουργία υποδομών από διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία-προγράμματα.

Με την ολοκλήρωση του ΣΑΠ, ο Δήμος Ευρώτα έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πολεοδομική αναδιοργάνωση των οικισμών, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη διακοινοτικών λειτουργιών, καθώς και στη δημιουργία δυναμικών, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προσβάσιμων σε όλους μέσω νέων μελετών ανάπλασης. Απώτερη επιδίωξη είναι η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των δημοτών και βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου σχεδιασμού.

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ευρώτα ολοκληρώθηκε ύστερα από συνεργασία των υπηρεσιών του δήμου με την εταιρεία «Μ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ IKE» και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το «Πράσινο Ταμείο».

Με το ΣΑΠ προσδιορίζονται τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και οι προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Βέρδος: «Αποκτούμε
ένα σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού»
Με αφορμή την ολοκλήρωση του σχεδίου, ο δήμαρχος Ευρώτα, Δήμος Βέρδος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Δ. Ευρώτα ενεργεί συντονισμένα, επενδύοντας στις ανάγκες όλων των πολιτών για να βελτιώσει την ασφάλειά τους και την ποιότητα ζωής τους. Με τη θέσπιση του ΣΑΠ αποκτούμε ένα σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού για την προσβασιμότητα στις δημόσιες υποδομές μας. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στην εκπόνηση του ΣΑΠ και το “Πράσινο Ταμείο” για την χρηματοδότησή του».

Η «ακτινογραφία» των παρεμβάσεων
Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση των διαδρομών συνήθης μετακίνησης πεζών στον Δήμο Ευρώτα προτάθηκαν τόσο σημειακές, όσο και γραμμικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο εξασφάλισης της προσβασιμότητας σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα στους ευάλωτους χρήστες.

Αναλυτικά:

Κατασκευή νέων πεζοδρομίων
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η μελέτη, προκρίνεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων με ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών σε μια σειρά από οδικά τμήματα. Επισημαίνεται η κατασκευή πεζοδρομίων κατ’ ελάχιστον στη μία πλευρά της οδού.

Το συνολικό μήκος του δικτύου των νέων πεζοδρομίων υπολογίστηκε σε 387,79 μ. για τις Κροκεές, 322,04 μ. για τον Βλαχιώτη, 734,38 μ. για την Κάτω Γλυκόβρυση και 559,10 μ. για τη Σκάλα. Το συνολικό μήκος των νέων πεζοδρομίων ανέρχεται σε 2.003,31 μ.

Για την υλοποίηση των νέων πεζοδρομίων απαιτείται μελέτη ανάπλασης των οδών, εξασφάλιση χρηματοδότησης, δημοπράτηση, κατασκευή, παραλαβή. Για την εξοικονόμηση πόρων δύναται η
χρήση ασφάλτου ή άλλου οικονομικού υλικού επίστρωσης με λεία επιφάνεια για τη δημιουργία
πεζοδρομίων.

Ανακατασκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων
Κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης υπάρχουν οδοί με πεζοδρόμια, τα οποία ωστόσο δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές είτε λόγω πλάτους μικρότερου του 1,5 μ. είτε λόγω εμποδίων στην όδευση κίνησης πεζών. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η ανακατασκευή τους, που μπορεί να περιλαμβάνει -κατά περίπτωση- επέκταση/διαπλάτυνση πεζοδρομίων, προσθήκη οδηγού όδευσης τυφλών, μετακίνηση εμποδίων, βελτίωση βατότητας υφιστάμενων επιφανειών κ.α.

Συνολικά, υπολογίζεται η ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων μήκους 1.044,69 μ. για τις Κροκεές, 255,81 μ. για το Γεράκι, 145,85 μ. για το Δαφνί, 155,67 μ. για την Κάτω Γλυκόβρυση, 1.789 μ. για
τον Βλαχιώτη και 6831,14 μ. για τη Σκάλα. Το συνολικό μήκος των υφιστάμενων πεζοδρομίων προς ανακατασκευή είναι 10.222,22 μέτρα.

Κατασκευή διαβάσεων
Για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών προωθείται η δημιουργία διαβάσεων κατ’ ελάχιστον σε 181 σημεία στους οικισμούς προς μελέτη. Συνολικά, υπάρχει πρόβλεψη για 181 νέες διαβάσεις και επιπλέον, για 13 σημεία που θα βελτιώσουν υφιστάμενες διαβάσεις πεζών.

Κατασκευή ραμπών για πεζούς
Στις περιπτώσεις πεζοδρομίων μικρού πλάτους προτείνονται κεκλιμένα επίπεδα παράλληλα προς τον άξονα της κίνησης, που θα καταλαμβάνουν όλο το πλάτος των πεζοδρομίων. Συνολικά, προτείνονται 192 σημεία προς κατασκευή ραμπών κίνησης πεζών, καθώς και 53 σημεία για βελτίωση των υφιστάμενων ραμπών.

Πεζοδρόμηση
Πεζοδρόμηση προτείνεται στον οικισμό της Σκάλας με μήκος 178,96 μ. και στον οικισμό του Βλαχιώτη με μήκος 103,09 μ., βάσει του Σχεδίου Πόλης (σε εκείνα τα τμήματα που ήταν εφικτή η πεζοδρόμηση). Το συνολικό μήκος των πεζοδρομήσεων ανέρχεται σε 282,05 μέτρα.

plateia Vlaxiwti

Δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας
συνύπαρξη πεζών και οχημάτων
Περαιτέρω, στο πλάνο είναι η τροποποίηση υφιστάμενων οδικών αξόνων κυκλοφορίας σε οδούς ήπιας μετακίνησης. Σε αυτές θα υφίσταται συνύπαρξη μηχανοκίνητης κυκλοφορίας με πεζούς και οι παρεμβάσεις μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν μείωση της επιτρεπόμενης ταχύτητας κυκλοφορίας σε 20 χλμ./ώρα μέσω οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Η κίνηση τόσο των πεζών, όσο και της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας πραγματοποιείται στο επίπεδο του οδοστρώματος, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για όλες τις ευάλωτες ομάδες.

Δίκτυο ήπιας μετακίνησης προτείνεται στους οικισμούς του Δήμου Ευρώτα με συνολικό μήκος 9.782,62 μ. Η παρέμβαση αφορά σε Σκάλα, Βλαχιώτη, Γεράκι, Νιάτα, Βρονταμά, Δαφνί, Άγιο Δημήτριο, Κροκεές, Μυρτιά, Περιστέρι και Έλος.

Βελτίωση βατότητας
Επιπλέον, προτείνονται παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση βατότητας από ευάλωτους χρήστες της οδού με έμφαση στα άτομα περιορισμένης. Η παρέμβαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των υλικών επίστρωσης και τη δημιουργία οδηγού όδευσης τυφλών.

Το μήκος των διαδρομών βελτιωμένης βατότητας υπολογίζεται σε 49,34 μ. για τον οικισμό Βρονταμά, ενώ συνολικά, προτείνονται 49,39 μ. διαδρομών.

Αναβατόριο
Στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΑΠ υπάρχει εισήγηση και για χωροθέτηση ειδικού μηχανισμού κατακόρυφης μεταφοράς ΑμεΑ (αναβατορίου) στον οικισμό των Κροκεών. Η εν λόγω παρέμβαση αποσκοπεί στην εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων περιορισμένης κινητικότητας από τον εκκλησία της Αγίας Κυριακής έως το Μαρκοπούλειο Αμφιθέατρο Κροκεών μέσω κλιμάκων. Το σύστημα θα επιτρέπει την πρόσβαση των ατόμων περιορισμένης κινητικότητας στο θέατρο.

Χώροι καταφυγής – περίθαλψης – εκτόνωσης
Παρουσιάζονται επιπλέον: α) χώροι καταφυγής, προκειμένου να βελτιωθούν-αναπλαστούν για να γίνουν προσβάσιμοι σε όλους τους χρήστες, β) χώροι που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα λειτουργήσουν ως χώροι καταφυγής – περίθαλψης, καθώς και γ) οι είσοδοι/έξοδοι σε δημόσια κτίρια που προτείνονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Συνολικά προτάθηκαν 13 σημεία καταφυγής, 12 σημεία περίθαλψης και 12 σημεία εκτόνωσης σε Άγιο Δημήτριο, Βλαχιώτη, Κροκεές, Βρονταμά, Γεράκι, Έλος, Κάτω Γλυκόβρυση, Μυρτιά, Νιάτα, Περιστέρι και Σκάλα. Ακόμα, στις παραπάνω περιοχές, υπάρχει εισήγηση για παρεμβάσεις στις εισόδους/εξόδους 29 συνολικά δημόσιων κτιρίων.

Χώροι στάθμευσης – στάθμευση ΑμεΑ
Ο Δ. Ευρώτα διαθέτει μη οργανωμένους χώρους στάθμευσης στους οικισμούς της Σκάλας, Αγίου Δημητρίου, Γερακίου, Δαφνίου και Κροκεών. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας προτείνεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στους δημοτικούς χώρους και στους ελεύθερους χώρους που υπάρχει συγκέντρωση οχημάτων στους οποίους θα εξασφαλίζεται το 10% των θέσεων για ΑμεΑ και η προσβασιμότητά τους στους χώρους αυτούς.

Υποδομή Seatrac
Ο Δ. Ευρώτα διαθέτει ένα εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο στο νότιο τμήμα του, το οποίο προσελκύει κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Οι παραλίες δεν διαθέτουν υποδομή για πρόσβαση ΑμεΑ. Στο πλαίσιο του ΣΑΠ προτείνεται η εγκατάσταση υποδομών seatrac σε 6 ενδεικτικές θέσεις κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Σταθμοί συγκοινωνίας
Σύμφωνα με την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης για τους σταθμούς συγκοινωνίας του Δήμου
Ευρώτα, ο σταθμός του ΚΤΕΛ και οι στάσεις της δημόσιας συγκοινωνίας δεν είναι προσβάσιμες για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Προτείνεται, λοιπόν, η αναβάθμισή τους έτσι ώστε να αποκατασταθεί η προσβασιμότητά τους μέσω εγκατάστασης ηχητικής αναγγελίας, σήμανσης, ράμπας εισόδου/εξόδου (σε σταθμούς ΚΤΕΛ), στέγαστρο/παγκάκι (όπου υπάρχει ο απαιτούμενος
χώρος).

Ακόμα, στον Δ. Ευρώτα υπάρχει πιάτσα ταξί στη Σκάλα, η οποία ωστόσο δεν είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Στο πλαίσιο του εν λόγω ΣΑΠ προτείνεται η βελτίωσή της μέσω εγκατάστασης ηχητικής αναγγελίας, συστήματος BRAILLE και ράμπα εισόδου/εξόδου.

Εντός διετίας
από την έγκριση
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η έγκριση του ΣΑΠ Ευρώτα γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου, η οποία εξετάζει όλες τις παραμέτρους. Μετά τη σύνταξη, ολοκλήρωση και έγκριση του ΣΑΠ από τον αρμόδιο φορέα εκπόνησης, αντίγραφο τού σχεδίου, συνοδευόμενο από τον ολοκληρωμένο φάκελο προγράμματος, κατατίθεται στην Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου.

Ο φορέας εκπόνησης, δηλαδή ο Δ. Ευρώτα, μετά την έγκριση του ΣΑΠ, μεριμνά για την υλοποίησή του. Οι παρεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σταδιακά εντός διετίας μετά την παράδοση/παραλαβή και έγκριση τού σχεδίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti