Υστερεί σε υποδομές και επενδύσεις η Πελοπόννησος

Τι καταγράφει έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ για τον Τουρισμό στην Περιφέρεια - Οι τομείς που χρειάζεται αναβάθμιση με ορίζοντα το 2030

Παρασκευή, 02 Φεβρουάριος 2024 07:29 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Υστερεί σε υποδομές και επενδύσεις η Πελοπόννησος

Είναι δεδομένο και κοινώς αναγνωρισμένο ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού, μολαταύτα απαιτείται να αναβαθμίσει τις υποδομές της και να ενισχύσει τα προϊόντα της, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Η μελέτη που εισηγείται στρατηγικές κατευθύνσεις και δράσεις με ορίζοντα το 2030, εκτιμά ότι η Πελοπόννησος έχει φόντα ανάπτυξης σε τομείς που σχετίζονται με ήλιο και θάλασσα, τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τα ταξίδια κινήτρων (συνέδρια, εκδηλώσεις, δράσεις) κ.α.. Στον αντίποδα, η Περιφέρεια επιβεβαιώνεται ότι πάσχει από καίριες ελλείψεις κυρίως στον τομέα Μεταφορών, όπως είναι οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, οι λιμενικές υποδομές κλπ.

Συνάμα, η έρευνα υποστηρίζει ότι η Πελοπόννησος πρέπει να αναβαθμίσει τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της, έτσι ώστε να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και να τονώσει τα έσοδά της.

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, το 2022 η Περιφέρεια Πελοποννήσου υποδέχθηκε το 3% των επισκέψεων επί του συνόλου, καταγράφοντας μικρή μείωση κατά 1% σε σύγκριση με το 2019, δηλαδή από 899 χιλιάδες υποχώρησε στις 891 χιλιάδες αφίξεις. Περαιτέρω, το μερίδιό της στις εισπράξεις ήταν στο 3%, αυξημένο κατά 9% σε σχέση με το 2019 (από 417 εκατ. ευρώ σε 453 εκατ. ευρώ). Παρ’ όλα αυτά, η μέση δαπάνη αναρριχήθηκε κατά 10%, ήτοι από 464 ευρώ σε 509 ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα ύψους 628 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Πελοποννήσου από τον τουρισμό το 2022, αποτέλεσαν το 3% των συνολικών εσόδων της χώρας, ενώ η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της Περιφέρειας ανήλθε σε 6%.

Αναφορικά με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, στην Περιφέρεια αναλογούσε το 2022 το 1% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων της χώρας. Την περίοδο 2019-2021 το αεροδρόμιο Καλαμάτας παρουσίασε ελάττωση διεθνών αφίξεων κατά 50%, ήτοι από 153.000 το 2019 σε 77.000 το 2021.

Το στρατηγικό πλάνο
Στο κρίσιμο σκέλος της στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η έκθεση κάνει ενδοσκόπηση σε μια σειρά στοχευμένων θεμάτων.

Ειδικότερα προτείνει:
- Δράσεις ενίσχυσης/αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και μαρινών, αγκυροβολίων και θέσεων ελλιμενισμού
- Ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Περιφέρειας
- Ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Περιφέρειας
- Δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.
- Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού
- Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών (ανάδειξη Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Ναύπλιο, κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης, αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και συγκοινωνιακούς κόμβους, εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους).
- Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Ναυπλίου ως έξυπνης πόλης.
-  Προβολή και προώθηση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του προορισμού οι οποίοι προσφέρονται για καταδυτικό τουρισμό συνεργειακά με τον τουρισμό σκαφών αναψυχής.
- Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για την Περιφέρεια και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν, με σκοπό τη γρήγορη, εύκολη και ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη.
- Εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti