Πανελλήνιες 2024: Η προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024 14:28 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πανελλήνιες 2024: Η προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές

Την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δημοσίευσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη Δευτέρα (12/2).

Σύμφωνα με αυτήν, ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε χίλιους τριάντα (1.030) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε πενήντα (50).

Το πρόγραμμα για τις προκαταρκτικές εξετάσεις θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (25/2/2024) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα διεξαχθούν αρχές Μαρτίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι (Σχολή Αξιωματικών) ή Δόκιμοι Αστυφύλακες (Σχολή Αστυφυλάκων) έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
-Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α, η οποία συμπληρώνεται ιδιοχείρως και υπογράφεται από τον/ην υποψήφιο/α.
-Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας.
-Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου επιβεβαιώνει αυτόν και επιπλέον φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζόμενου/ης υποψήφιου/ας του ΥΠΑΙΘΑ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (π.χ. αίτηση – δήλωση στο ΥΠΑΙΘΑ ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε παρελθόντα έτη) που επιβεβαιώνει τον κωδικός εξεταζόμενου υποψηφίου.
-Ένα εκ των δυο συνημμένων υποδειγμάτων Δ΄ ή ΣΤ΄.
-Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Ε, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1, 4, 5 και 7 έως 12 του προηγούμενου Κεφαλαίου II (προσόντα υποψηφίων για τις Σχολές Αξιωματικών-Αστυφυλάκων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
-Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Η΄.
-Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.
-Οι υποψήφιοι/ες, πριν την διαδικασία επιλογής (συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου) για την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Προκαταρκτικές εξετάσεις
Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν κατά κανόνα για κάθε υποψήφιο/α συνολικά τέσσερις (4) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και εφόσον καταστεί ανάγκη και στην Βέροια. Οι εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψήφιους/ες και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) και είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί σ’ αυτές στο παρελθόν.

Για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr  ή www.astynomia.gr  και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti