ΕΕ: Σε ισχύ η εξαίρεση από τους κανόνες της αγρανάπαυσης

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024 07:30 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΕ: Σε ισχύ η εξαίρεση από τους κανόνες της αγρανάπαυσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αγρότες εξαιρούνται μερικώς από τον κανόνα της αιρεσιμότητας για τις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση. Ο κανονισμός εκδόθηκε κατόπιν πρότασης, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις 31 Ιανουαρίου και συζητήσεων με τα κράτη μέλη σε συνεδριάσεις επιτροπών.

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ από την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου για ένα έτος, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η μερική εξαίρεση ανταποκρίνεται σε διάφορα αιτήματα για μεγαλύτερη ευελιξία, όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί της ΕΕ τις προκλήσεις που εμφανίζονται.

Αντί της διατήρησης της γης υπό αγρανάπαυση ή της διατήρησης μη παραγωγικών χαρακτηριστικών στο 4% της αρόσιμης γης τους, οι γεωργοί της ΕΕ που καλλιεργούν καλλιέργειες δέσμευσης αζώτου (όπως φακές, μπιζέλια ή φάβες) και/ή εμβόλιμες καλλιέργειες χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο 4% της αρόσιμης γης τους θα θεωρούνται ότι πληρούν την αποκαλούμενη απαίτηση ΚΓΠΚ 8. Ωστόσο, οι γεωργοί που το αποφασίζουν μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν την απαίτηση με γη υπό αγρανάπαυση ή μη παραγωγικά χαρακτηριστικά.

Η τελική πράξη που εκδόθηκε επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα οικολογικά τους προγράμματα που στηρίζουν μη παραγωγικές περιοχές, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εναλλακτική βάση αναφοράς στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας ΚΓΠΚ 8. Μια απλή κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αρκετή για την άμεση επικαιροποίηση των σχετικών οικολογικών προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν την παρέκκλιση σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, ώστε οι γεωργοί να μπορούν να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν. Η πρόταση της Επιτροπής είναι προσεκτικά διατυπωμένη, ώστε να παρέχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις και της προστασίας της βιοποικιλότητας και της ποιότητας του εδάφους.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti