Συνδεδεμένες ενισχύσεις 2023

Τα ποσά, οι εκτάσεις και οι δικαιούχοι

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024 07:30 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Συνδεδεμένες ενισχύσεις 2023

Συνολικά 245 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στους αγρότες για το 2023, στο πλαίσιο των συνδεδεμένων ενισχύσεων, με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ποιότητας της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Πού θα δοθούν οι ενισχύσεις:

Φυτική παραγωγή:
Σκληρό σιτάρι: 16 εκατ. ευρώ σε 160.000 εκτάρια (100€/εκτάριο)
Μαλακό σιτάρι: 5,824 εκατ. ευρώ σε 58.240 εκτάρια (100€/εκτάριο)
Κριθάρι: 8,32 εκατ. ευρώ σε 83.200 εκτάρια (100€/εκτάριο)
Αραβόσιτος: 42,35 εκατ. ευρώ σε 77.000 εκτάρια (550€/εκτάριο)
Ρύζι: 7,938 εκατ. ευρώ σε 26.460 εκτάρια (300€/εκτάριο)
Σπόροι προς σπορά: 4,465 εκατ. ευρώ σε 9.500 εκτάρια (470€/εκτάριο)
Βιομηχανική τομάτα: 2,233.856 ευρώ σε 4.363 εκτάρια (512€/εκτάριο)
Πορτοκάλια χυμοποίησης: 2,233.856 ευρώ σε 4.363 εκτάρια (512€/εκτάριο)
Όσπρια: 8,369.025 ευρώ σε 29.365 εκτάρια (285€/εκτάριο)
Κορινθιακή σταφίδα: 3,518.628 ευρώ σε 10.111 εκτάρια (348€/εκτάριο)
Μήλα: 542.800 ευρώ σε 1.150 εκτάρια (472€/εκτάριο)
Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 14,396.928 ευρώ σε 74.984 εκτάρια (192€/εκτάριο)
Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή: 16,179.600 ευρώ σε 194.935 εκτάρια (83€/εκτάριο)
Ζωική παραγωγή:

Βόειο κρέας:
Μέτρο Α: 22.680.000 ευρώ (108€/ζώο)
Μέτρο Β: 1.770.600 ευρώ (200€/ζώο)
Μέτρο Γ: 21.925.000 ευρώ (250€/ζώο)
Πρόβειο και αίγειο κρέας: 64.862.472 ευρώ (12€/ζώο)
Σηροτροφία: 321.195 ευρώ (245€/κουτί)
Πληρωμές:

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός Απριλίου, αλλά το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, μετά τον καθορισμό των τελικών επιλέξιμων εκταρίων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti