Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμών στον τουριστικό ορίζοντα της Πελοποννήσου

Τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού ακολουθεί η Περιφέρεια

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024 07:27 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμών στον τουριστικό ορίζοντα της Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου φιλοδοξεί να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού για τη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMMOs), με στόχο «τη διάρκεια και τη συνέχεια των πολιτικών, την ευθυγράμμιση των εταίρων του οικοσυστήματος τουρισμού και τη στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». Αυτό έγινε σαφές από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (13/5) στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, υπό την προεδρία της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη.

Πτωχός: «Ανάγκη συνδυασμού του Τουρισμού
με τον Πολιτισμό και τον Πρωτογενή Τομέα»
Στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη, την προώθηση και προβολή της χώρας, το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMMOs) και του Παρατηρητηρίου για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό, ενώ υπήρξε και ενημέρωση σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους έργα που υλοποιεί το υπουργείο.

Ο Δ. Πτωχός στάθηκε στην ανάγκη συνδυασμού του Τουρισμού με τον Πολιτισμό και τον Πρωτογενή Τομέα, έθεσε ζητήματα χωροταξικά και αναφέρθηκε στην προοπτική των DMMOs και την υλοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμών.

Κεφαλογιάννη: «Ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη
του ελληνικού τουρισμού»
Σχετικά με τη λειτουργία του οργάνου, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, υπογράμμισε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού «αποτελεί ένα όργανο με γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, στη χάραξη και στον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής, όπως αυτή επανακαθορίστηκε από την ηγεσία του υπουργείου με στόχο την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού».

Οι αρμοδιότητες
Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών (DMMOs) έχουν ως στόχο την προβολή, την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη της βιώσιμης περιφερειακής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.

Όπως περιγράφει η «Καθημερινή», στις αρμοδιότητες των εν λόγω οργανισμών εμπίπτει, κατ’ αρχάς, ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού, μέσω της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των πόρων και των αξιοθέατων, η οποία διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Αναλυτικά, ο DMMO:
- θα πρέπει να έχει την ικανότητα να φέρνει σε επαφή όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με κοινό στόχο τη θεσμική βελτίωση στο μάρκετινγκ και στη διαχείριση.
- θα λαμβάνει την τουριστική πολιτική του προορισμού που θα αποφασίζεται από την κεντρική κυβέρνηση ως κατευθυντήρια γραμμή στον σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του προορισμού.
- θα πρέπει να επενδύει σε εργαλεία συλλογής δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι στρατηγικές αποφάσεις θα είναι τεκμηριωμένες.
- θα συγκεντρώνει τη λεπτομερή γνώση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων της αγοράς, των τουριστικών προϊόντων και των εμπειριών στις οποίες θα βασιστεί η ποιοτική ανάπτυξη του προορισμού, σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους και με βάση τους τουριστικούς πόρους του προορισμού.
- θα μεριμνά για την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων στην επιχειρηματική κουλτούρα.
- θα εποπτεύει την εφαρμογή του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου που θα έχει καταρτιστεί με βάση το ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του προορισμού.
- θα αναπτύσσει στρατηγικές και τακτικές διαχείρισης κρίσεων.
- θα παρέχεται στους υπαλλήλους του οργανισμού διαχείρισης προορισμών κατάλληλη και συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων.
- θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, την εφαρμογή και τον έλεγχο του στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ που θα προκύπτει έπειτα από συντονισμό της τουριστικής προβολής του προορισμού σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
- θα είναι υπεύθυνος τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων στον προορισμό του, όσο και για τη σταθερή χρηματοδότηση. Ακόμα, προβλέπεται να λειτουργεί ως «παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού», δηλαδή ένα σύστημα συλλογής, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων, με βάση τις ανάγκες και τα στρατηγικά ερωτήματα που θέτει ένας τουριστικός προορισμός.

Έκθεση εικόνων

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti