Η ανάδειξη του κήπου του Μουσείου στη Δημοτική Επιτροπή Σπάρτης

Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2024 08:54 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η ανάδειξη του κήπου του Μουσείου στη Δημοτική Επιτροπή Σπάρτης

Η ανάδειξη του κήπου του Μουσείου στη Δημοτική Επιτροπή Σπάρτης

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Σπάρτης, την προσεχή Τρίτη (4/6) και ώρα 8:30΄ πμ στο δημαρχιακό μέγαρο της κεντρικής πλατείας.
Αναλυτικά τα θέματα:

-Αποδοχή-παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου και Έγκριση του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Σπάρτης.

-Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Σπάρτης για το έργο: «Ανάπτυξη και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου (Κήπου) του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης».

-Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Πολιτικής Προστασίας.

-Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Πολιτικής Προστασίας.

-Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Πολιτικής Προστασίας.

-Ανάκληση της υπ’ αριθ.151/21-05-2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

-Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας – προμήθειας με τίτλο «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)».

-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9845/14-06-2022 με (ΑΔΑΜ: 22SYMV010752084 16-06-2022) σύμβασης προμήθειας καυσίμων Δήμου Σπάρτης και Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

-Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2022 του καταργούμενου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης.

-Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2023 του καταργούμενου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης.

-Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2022 του καταργούμενου ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης.

-Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2023 του καταργούμενου ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης.

-Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2023 του καταργούμενου ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης.

-Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης.

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την διόρθωση τίτλου κωδικού και για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti