ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους νέους 18-29 ετών

Σάββατο, 08 Ιούνιος 2024 08:34 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους νέους 18-29 ετών

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη του νέου προγράμματος «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για νέους ανέργους 18-29 ετών», που στοχεύει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στη χώρα.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει σε 25.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και δεν συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του μοντέλου Open Framework, επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», με χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η κατανομή του προϋπολογισμού θα γίνει ως εξής: 20 εκατομμύρια ευρώ για το 2024, 155 εκατομμύρια ευρώ για το 2025 και 25 εκατομμύρια ευρώ για το 2026.

Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Δικαιούχος της δράσης ορίζεται η ΔΥΠΑ, η οποία θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, θα διενεργεί ελέγχους και θα καταβάλλει τις αποζημιώσεις στους ωφελούμενους.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Ο αριθμός των ωφελούμενων που μπορεί να εντάξει κάθε επιχείρηση εξαρτάται από το μέγεθος του προσωπικού της.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ. Δεν πρέπει να συμμετέχουν σε κανένα άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε να απασχολούνται κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, προωθώντας την απασχόληση και την επαγγελματική εμπειρία, και εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Απασχόληση των Νέων. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση των ποσοστών ανεργίας και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, προσφέροντας στους νέους την ευκαιρία να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti