«Να εισακουστούν οι διαμαρτυρίες για ΣΔΙΤ στη Σκάλα»

Η θέση του Οικολογικού Συνδέσμου Λακωνίας για τη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων

Πέμπτη, 28 Μάιος 2020 07:28 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«Να εισακουστούν οι διαμαρτυρίες για ΣΔΙΤ στη Σκάλα»

Η προοπτική δημιουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), μέσω ΣΔΙΤ, στη θέση «Ξηροκάμπια» της Σκάλας εξακολουθεί να ξεσηκώνει τις αντιδράσεις κατοίκων του Δ. Ευρώτα και όχι μόνο, που θεωρούν ότι ένα τέτοιο έργο θα αποτελέσει περιβαλλοντική «βόμβα» για την περιοχή.

Το θέμα επαναφέρει στη δημοσιότητα ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας, που αν και διευκρινίζει ότι δεν απορρίπτει τη λύση  ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων, καλεί τους αρμόδιους φορείς να λάβουν υπόψη τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας και να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανεύρεσης εναλλακτικού τόπου για την υλοποίηση του σχεδιασμού.

Ειδικότερα, εκ μέρους του ΔΣ, ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Οικολογικού Συνδέσμου Λακωνίας, Κυριάκος Μιχαλακάκος και Ιωάννης Μητράκος, αντίστοιχα, επισημαίνουν ότι «από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει ασχοληθεί με όλα σχεδόν τα οικολογικά-περιβαλλοντικά προβλήματα της Λακωνίας, με θέσεις και απόψεις με ιδιαίτερο στίγμα, όπως αρμόζει σε ένα συλλογικό φορέα με ενεργή παρουσία πέραν της τριακονταετίας στα περιβαλλοντικά προβλήματα του νομού μας. Κάθε πρόβλημα το αντιμετωπίζει σφαιρικά με επιστημονική τεκμηρίωση, κοινωνική ευαισθησία και απόλυτη ανεξαρτησία από κομματικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.  Μεταξύ άλλων έχει αναδείξει το ζήτημα των απορριμμάτων, αλλά και τη ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (Ευρώτας, Λακωνικός Κόλπος κλπ) και των υπόγειων υδροφορέων από την αλόγιστη και υπέρμετρη χρήση γεωργικών δηλητηρίων και χημικών λιπασμάτων. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις συνάντησε την αδιαφορία των αρμοδίων φορέων ή στην καλύτερη περίπτωση «τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα», που δεν οδήγησαν κανένα πρόβλημα στη λύση του».

Ο ΟΙΚΟΣΥΛ, μετά από προφορική κι έγγραφη ενημέρωση από την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ευρώτα, διαπίστωσε ότι «υπάρχει υπαρκτό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση για τη δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω της διαδικασίας του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου στη θέση “Ξηροκάμπια” της Σκάλας».

Από τα επίσημα έγγραφα που κοινοποίησε η Επιτροπή Αγώνα και επικαλείται ο ΟΙΚΟΣΥΛ, προκύπτουν τα εξής:

«1. Στην εισήγηση που υπογράφει ο κ. Βασίλης Παπαδουλάκης, Γεωλόγος Π.Ε. με βαθμό Β’, Υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρονομίας της Π.Ε. Λακωνίας σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» (10-01-2014) επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
α) Δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως τα υδρογεωλογικά δεδομένα της περιοχής.
β) Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου ανάμεσα στα προτεινόμενα κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση μονάδων ΧΥΤ/ΟΕΔΑ είναι οι γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας.
γ) Σε μικρή απόσταση (500 μ.) από την περιοχή του έργου βρίσκονται οι υδρευτικές γεωτρήσεις της Σκάλας.
δ) Η όλη ΜΠΕ «Δεν ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα και τις απαιτήσεις μιας μελέτης για την προστασία του μοναδικού προστατευόμενου ΥΥΣ στη Ν. Λακωνία η οποία έχει τις πλέον υποβαθμισμένες, ποιοτικά και ποσοτικά, υπόγειους υδροφόρους, εκτός από αυτόν της Σκάλας. Στηρίζεται σε ελλιπή και αμφισβητούμενα στοιχεία, ενώ καταλήγει σε αυθαίρετα και άκρως αντιεπιστημονικά συμπεράσματα».

2. Στην άλλη εισήγηση για το ίδιο θέμα (17-01-2014) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υπογράφουν οι υπάλληλοι Καλαμούτσου Παρασκευή, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ και ο Μαντζουράνης Π. , Χημικός Μηχανικός ΠΕ, προβάλλονται ενστάσεις σχετικά με την επιλογή της θέσης «Ξηροκάμπια» της Σκάλας κι επισημαίνεται η απουσία γνωματεύσεων από αρμοδίους φορείς όπως είναι το ΙΓΜΕ και οι Δασικές Υπηρεσίες».

«Από τα έγγραφα φαίνεται ότι το μόνο κριτήριο που υπαγόρευσε την επιλογή αυτής της θέσης ήταν το γεγονός ότι αποτελεί ιδιοκτησία του Δημοσίου και κατά συνέπεια αποφεύγεται ένα μεγάλο πρόσθετο κόστος!», υπογραμμίζει ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας.

Ναι μεν, αλλά
σε εναλλακτικό χώρο
Πάντως, ο Σύνδεσμος σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι δεν εναντιώνεται στη λύση της διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ, με την προϋπόθεση ότι θα αναζητηθεί μια διαφορετική τοποθεσία για το έργο: «Ο ΟΙΚΟΣΥΛ οφείλει να διευκρινίσει ότι δεν είναι αντίθετος ούτε αντιστρατεύεται την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, έστω και μέσω ΣΔΙΤ.  Ήδη σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας  Πελοποννήσου η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε όριο  (χρήση κλειστών ΧΑΔΑ, δημιουργία παράνομων σκουπιδότοπων, κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Καλαμάτα κλπ). Η αλήθεια είναι ότι οι δημοτικοί άρχοντες φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν, κωλυσιεργώντας ταυτόχρονα και τη μοναδική λύση του ΣΔΙΤ, που υιοθετήθηκε ως λύση ανάγκης εκ των πραγμάτων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ουραγός στην Ελλάδα και την Ε.Ε στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων κι εμφανίζει σ’ αυτόν τον τομέα τριτοκοσμική εικόνα που δεν τιμά κανένα μας! Γι’ αυτό και το πρόβλημα πρέπει να λυθεί τάχιστα! Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η λύση θα γίνει σε βάρος του περιβάλλοντος, όπως συμβαίνει στο ΣΔΙΤ Σκάλας.

Η Περιφέρεια οφείλει να εισακούσει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής και να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο, που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Καταλήγοντας επιθυμούμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μάς αφορά όλους και δεν αποτελεί λύση η μετάθεσή του από τη μια περιοχή στην άλλη. Επιπλέον πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά. Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι εξίσου σοβαρό με την διαχείριση των αποβλήτων είναι και το θέμα  της διαχείρισης των κύριων ρυπαντών του Λακωνικού περιβάλλοντος, που είναι τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα. Η ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων και του Ευρώτα από τα γεωργικά δηλητήρια και τα χημικά λιπάσματα είναι διαχρονική και θα πρέπει η τοπική κοινωνία να συμβάλλει με ανάλογες επιτροπές δράσης», ολοκληρώνει την παρέμβασή του ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας.

Περιοχή Natura
πλησίον του Ευρώτα
Σύμφωνα με προγενέστερη ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Δ. Ευρώτα , «η χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία της μονάδας για τη διαχείριση απορριμμάτων  υλοποιείται «σε μια ακατάλληλη περιβαλλοντικά τοποθεσία, η οποία βρίσκεται πάνω στο μεγαλύτερο υδροφόρο ορίζοντα της Νότιας Πελοποννήσου.  Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα έγγραφα και τις γνωματεύσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών (Τμήμα Υδρονομίας και τμήμα χωρικού σχεδιασμού της Π.Ε Λακωνίας), η τοποθεσία που προορίζεται να γίνει το έργο είναι σε καρστικά-υδατοπερατά πετρώματα πάνω από τις πηγές του υπόγειου προστατευόμενου υδατικού συστήματος Σκάλας (GR300180A7), βρίσκεται σε απόσταση 430 μέτρων από την κοίτη του Ευρώτα και εντός ζώνης NATURA( GR2540003)».

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 23 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Σπανός Γεώργιος